דף הבית
ניכוי מס בחסר – 'טורקיש אירליינס'

ניכוי מס בחסר – 'טורקיש אירליינס'

הסדר כופר בגין העברת חלק מהמשכורת ב"שחור"

בין חברת טורקיש אירליינס, חברה זרה הפועלת, בין היתר, בישראל ובין רשות המסים, נחתם הסדר כופר, וזאת בגין אי דיווח מלא ונכון על הכנסות עובדיה הזרים בישראל, ובהמשך לכך המס שנוכה על ידי החברה והועברת לרשות המסים היה נמוך מהמס על ההכנסה המלאה.

בנסיבות המקרה, תלושי השכר שהונפקו לעובדים הזרים כללו חלק מהכנסותיהם, כך שהמס חושב על ההכנסות הנכללות בתלושים בלבד. הדיווח לרשות המסים כלל את ההכנסות החלקיות בלבד, וניכוי המס במקור נעשה בהתאם. בנוסף לכך, שולם שכר נוסף לעובדים הזרים בבנק זר, השכר הנוסף לא נכלל בדיווח, ולא נוכה מס במקור בגינו.

נסיבות המקרה מתארות ביצוע פעולות אקטיביות על ידי הגורמים המעורבים בכדי להתחמק ממס, לרבות החברה הזרה משלמת השכר, והעובדים מקבלי השכר. לכאורה, יכלה רשות המסים לפתוח בהליכים פליליים כנגד כל אחד מהעובדים הזרים אשר לא דיווח כנדרש על הכנסותיו בישראל.

רשות המסים נקטה בהליכים פליליים כנגד הסניף הישראלי של החברה הזרה, מנהל הסניף, רואי החשבון הישראליים של הסניף אשר הסתיימו בתשלום כופר בסך של 500,000 ש"ח (זאת, כמובן בנוסף לתשלום המס על ההכנסות שלא דווחו) על ידי החברה, ובתשלום כופר בסך של 100,000 ש"ח כנגד אחד מרואי החשבון של החברה הזרה.

מקרה זה בו השכר הלא מדווח שולם לעובדים זרים בחשבונות בנק מחוץ לישראל, וחרף זאת רשות המסים הגיעה למידע זה, ממחיש את יכולתה של רשות המסים לאכוף תשלום ודיווח מס כדין, גם במקרים בהם המידע לכאורה נסתר ממנה.

במקרים אחרים, בהם בוצעו עבירות מס על ידי נישומים, ניתן להסיר המחדלים בדרך של הגשת בקשה לגילוי מרצון (תנאי בסיסי לכך הוא כי אין בידי רשות המסים מידע על עבירות המס). בדרך זו, ניתן למנוע נקיטת הליכים פליליים אשר במקרה הרע מסתיימים בהגשת כתב אישום על כל המשתמע מכך, ובמקרה הטוב מסתיימים באי נעימות מהותית, ותשלום סכומים העולים במידה ניכרת על סכומי המס אשר היו משולמים אילולא בוצעו עבירות המס – תשלום מס אמת, תשלום כופר מהותי במקרים מסוימים, ועלויות ייצוג לא מבוטלות.

* המפורט לעיל הינו בהתאם לפרסום בגלובס מיום 4/5/15.

מלא פרטיך וניצור עמך קשר בהקדם!

© כל הזכויות שמורות לישועה נחמני - ייעוץ מס והשקעות
אין לראות במפורט לעיל כהמלצה כלשהי ו/או כתחליף לייעוץ מקצועי.
Call Now Button
שינוי גודל גופנים
ניגודיות