דף הבית
נוהל גילוי מרצון 2014

נוהל גילוי מרצון 2014

רשות המסים פרסמה "נוהל גילוי מרצון" חדש, המאפשר לנישומים שעברו על החוק, ולא דיווחו כנדרש על כלל הכנסותיהם והונם לבצע הליך של גילוי מרצון, לשלם את חבויות המס כדין, ומנגד מתחייבת רשות המסים להימנע מנקיטת הליכים פליליים בגין העבירות שבוצעו, וזאת בהתאם לתנאים שפורטו בנוהל. בהתאם לתנאים נדרש, בין היתר, כי במועד הגילוי אין בידי רשות המסים מידע הקשור לגילוי מרצון או מתנהלת חקירה/בדיקה בעניין המבקש, כמו כן, נדרש כי הגילוי יהיה כן ומלא וייעשה בתום לב.

בהמשך לכך, פורסמה ביום 8.12.14 הוראת ביצוע 11/2014 – נוהל גילוי מרצון – הנחיות לפעולה, במסגרתה ניתנו הנחיות והבהרות ביחס לנוהל גילוי מרצון החדש.

כאמור, ההימנעות מנקיטת הליכים פליליים הינה הטבה מהותית, אך יחד עם זאת, עדיין קיימת חוסר וודאות ביחס למספר סוגיות, העולות במקרים רבים במהלך הטיפול בבקשה לגילוי מרצון, המשפיעות, בין היתר, על חבויות המס הנובעות מההליך, להלן מספר דוגמאות:
  1. מיסוי הקרן – התיישנות – האם לדוגמא, קיימת חבות במס בגין הון ראשוני שהופקד בחו"ל לפני עשרות שנים? חוסר באסמכתאות – כיצד תמוסה הקרן כאשר לא ניתן להמציא אסמכתאות מספקות התומכות בהסבר הנישום ביחס למקורה?
  2. מיסוי ההכנסות השוטפות – בהתאם להוראת השעה על הבקשה לכלול את כל המידע הרלבנטי, לרבות שנות המס הרלוונטיות. מה הן שנות המס הרלוונטיות?
  3. כספים שמקורם בנישום שנפטר – כיצד תמוסה הקרן, כיצד ימוסו ההכנסות השוטפות עד למועד פטירת הנישום?
  4. חוסר הסכמה לגבי חבות המס – בהתאם לנוסח סעיף 15 לנוהל החדש לא יינקטו הליכים פליליים במידה ושולם המס על פי קביעת הגורם האזרחי. מה הדין במידה ולא קיימת הסכמה ביחס לחבות המס?

נוהל הגילוי מרצון החדש הינו בהמשך לפרסומי העבר: נוהל גילוי מרצון משנת 2005נוהל גילוי מרצון מיום 15.11.11הארכת מועד ואפשרות להגיש בקשה אנונימית לפי נוהל גילוי מרצון מיום 15.11.11הבהרה לעניין קיזוז הפסדים לעניין נוהל גילוי מרצון מיום 15.11.11.

במקביל לפרסום הנוהל החדש לגילוי מרצון, פורסמה הוראת שעה החלה למשך תקופה של שנה, במטרה לעודד נישומים לפתוח בהליך הגילוי מרצון. הוראת השעה מאפשרת לנישומים להגיש בקשה לגילוי מרצון בשני מסלולים חלופיים:

  1. מסלול מקוצר – ביחס להון שאינו עולה על 2 מיליון ₪, וההכנסה החייבת הנובעת ממנו אינה עולה על 0.5 מיליון ₪.
  2. מסלול אנונימי – פקיד השומה רשאי להעביר ממסלול אנונימי למסלול מקוצר, במידה ומתקיימים התנאים למסלול מקוצר

נציין בהקשר זה כי בהתאם להודעת רשות המסים מיום 10/8/14 ביחס לדרישות למילוי טופס 5329 אשר נשלח לנישומים רבים, עולה כי פרט למקרים חריגים, לא יינקטו הליכים פליליים כנגד נישומים שלא דיווחו כנדרש על הכנסות משכר דירה. בהמשך לכך, נוסיף, כי כאשר מדובר בהכנסות מהותיות יתכן והדרך המתאימה להסרת המחדל הינה באמצעות מסלול הגילוי מרצון.

מהאמור נראה כי רשות המסים פועלת במטרה להרחיב את מעגל המדווחים, כך שתתאפשר גביית מס נוספת הן ביחס לשנות העבר, והן ביחס לדיווחים העתידיים, תוך הימנעות מנקיטת פעולות במישור הפלילי ברוב המקרים. להלן מספר דוגמאות לעבירות מס אותן ניתן להסדיר בהליך הגילוי מרצון:

  1. אי דיווח ותשלום מס על הכנסות פיננסיות בחשבונות בנק בחו"ל
  2. אי דיווח ותשלום מס על הכנסות עסקיות בישראל ו/או בחו"ל
  3. אי דיווח ותשלום מס על הכנסות משכר דירה בישראל ו/או בחו"ל
ביחס לחשבונות הבנק בחו"ל, נציין כי לדברי נציגי רשות המסים, בידי רשות המסים כיום מידע על אלפי ישראלים המחזיקים חשבונות בנק בחו"ל. ביחס לכך, בקשה לגילוי מרצון אשר תכלול מידע על חשבון בנק אשר קיים במועד הגשת הבקשה מידע לגביו בידי רשות המסים, לא עומדת בתנאי הנוהל, ולפיכך תדחה. יחד עם זאת, בנסיבות מסוימות עשויה הבקשה האמורה להקל בעמדת רשות המסים ובפעולות הננקטות על ידיה כלפי מגיש הבקשה.
יש לזכור, כי רשות המסים ממשיכה לפעול בדרכים שונות להגדלת מאגר המידע, לרבות ביחס לחשבונות הבנק בחו"ל, כך שבקשה לגילוי מרצון אשר הייתה מוגשת כיום ומתקבלת, יתכן ובמידה ותוגש במועד מאוחר יותר תדחה, מאחר ובידי רשות המסים יהא מידע לגביה.
בהמשך לכך, יצוין כי בהתאם לפרסום בגלובס מיום 12.10.14 מנהל רשות המסים, עו"ד (רו"ח) משה אשר אמור להיפגש עם ראשי הבנקים בשוויץ, בכדי לקבל מידע על חשבונות בנק של ישראלים בשוויץ.
עוד יצוין, כי בהתאם לפרסומים מיום 5.11.14 מנהלת רשות המסים חקירה המכונה "הבנק השוויצרי", ביחס לחשבונות בנק המוחזקים על ידי ישראלים בבנקים שוויצרים, במסגרתה נעצרו עד כה 14 חשודים.
בהמשך, ביום 8.12.14 פורסמו שמות של ארבעה חשודים נוספים אשר החזיקו חשבונות בנק בשוויץ, ואשר נעצרו ושוחררו בערבות במסגרת החקירה. כך לדוגמא, הלנה לנדוי ויעקב לנדוי נחשדים כי החזיקו חשבון בנק UBS מזה 20 שנה, תוך הסתרת קיום החשבון והשמטת ההכנסות שנבעו ממנו – בהתאם לפרסום היתרה בחשבון עומדת כיום על סך של 300,000 דולר. בנוסף, פורסם שמו של רוני אליאס – יועץ ההשקעות בבנק UBS אשר נעצר במסגרת החקירה.לסיכום, התחייבות רשות המסים להימנע מהליכים פליליים הינה הטבה מהותית, שכן עבירות המס הינן עבירות פליליות אשר העונשים הקבועים בגינן בחוק הינם כבדים, כך שהתמריץ לבצע הליך גילוי מרצון הינו משמעותי. נציין בהקשר זה מספר פסקי דין אשר ניתנו לאחרונה ביחס, בין היתר, לעבירות מס ונקבעו בהם עונשים מהותיים – ע"פ 5783/12 נסים גלם ואח' נ' מדינת ישראל, ת"פ 5789-02-11 מדינת ישראל נ' יוסף שחם ואח'. יחד עם זאת, כמפורט לעיל, קיימת אי ודאות ביחס לחבות המס הנובעת מהליך הגילוי מרצון, ולהשלכות הגשת הבקשה לגילוי מרצון במקרה בו תדחה הבקשה לגילוי מרצון או במידה ולא תושג הסכמה ביחס לחבות המס.

מלא פרטיך וניצור עמך קשר בהקדם!

© כל הזכויות שמורות לישועה נחמני - ייעוץ מס והשקעות
אין לראות במפורט לעיל כהמלצה כלשהי ו/או כתחליף לייעוץ מקצועי.
Call Now Button
שינוי גודל גופנים
ניגודיות