דף הבית
מיסוי מקרקעין

מיסוי מקרקעין

חוק מיסוי מקרקעין

כללי

החיוב במס שבח מוטל מכוח חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג- 1963 על הרווח שנוצר בידי מוכר זכות במקרקעין. מס השבח מהווה מקדמה על חשבון מס הכנסה, ולעניין שיעורי המס והזיכויים, השבח נחשב כחלק מההכנסה החייבת של הנישום.
תפיסתו של החוק את הגדרת המושגים "זכות במקרקעין" ו"מכירה" היא תפיסה רחבה, שאינה צמודה להגדרות הפורמליות של מושגים אלה בדין הכללי. ההגדרה של "זכות במקרקעין" לצורך הוראות חוק מיסוי מקרקעין הינה רחבה ביותר, וכורכת עמה זכויות אובליגטוריות שונות בעלות אופי רכושי הקשורות במקרקעין.
כמו כן, הגדרת "מכירה" של זכות במקרקעין בחוק מתפרשת מעבר למושג המקובל של העברת זכות קנין במקרקעין במובנם של דיני הקניין והיא נועדה לתפוס ברשת המס העברות של זכויות במקרקעין במובנן הרחב, כאשר הן מעבירות טובות הנאה בעלות אופי רכושי במקרקעין מגורם אחד למשנהו, גם אם לא בדרך של ביצוע עיסקה קניינית פורמלית.
ישנם סוגים של עסקאות מקרקעין אשר הוראות החוק אינן חלות עליהם וישנם סוגים נוספים הזוכים לפטור מכוח הוראות החוק.

עסקאות שונות הכפופות לחוק מיסוי מקרקעין

  • קבוצות רכישה
  • פינוי בינוי – מכירת דירות מגורים וזכויות בנייה
  • תמ"א 38 – מכירת דירות מגורים וזכויות בנייה
  • מתן אופציה לרכישה ו/או מכירה של זכות במקרקעין
  • חלוקת נכסי מקרקעין במסגרת ירושות ועיזבונות
  • העברות נכסי מקרקעין בתוך התא המשפחתי
  • רכישה בנאמנות
  • איגודי מקרקעין – פירוק איגוד מקרקעין, הקצאה באיגוד מקרקעין, מכירת מניות איגוד מקרקעין
  • עסקאות קומבינציה
  • עסקת תמורות

מלא פרטיך וניצור עמך קשר בהקדם!

© כל הזכויות שמורות לישועה נחמני - ייעוץ מס והשקעות
אין לראות במפורט לעיל כהמלצה כלשהי ו/או כתחליף לייעוץ מקצועי.
Call Now Button
שינוי גודל גופנים
ניגודיות