מיזוג משולש הופכי

מיזוג משולש הופכי

מיזוג משולש הופכי הינו עסקה בו נרכשות מניות חברה בדרך של מיזוג – הרוכש מקים חברת בת ייעודית הממוזגת עם ולתוך החברה הנרכשת, כך שבסופו של דבר מחזיק הרוכש במניות החברה הנרכשת, והחברה הייעודית מחוסלת. בהתאם לחוק החברות, לצורך הליך של מיזוג הסכמי נדרש רוב רגיל, ובדרך זו, ניתן לכאורה לכפות מכירה גם על בעלי המניות שאינם מעוניינים למכור את מניותיהם.

להלן תמצית השלבים בעסקה מסוג משולש הופכי:

  1. הרוכש מקים חברה בת בבעלותו המלאה
  2. הרוכש מעביר לחברת הבת את תמורת הרכישה – מזומן ו/או מניות הרוכש
  3. ההעברה דלעיל נרשמת בספרי החברה הבת כנגד הון מניות ופרמיה/שטר הון/הלוואה, לפי העניין
  4. חברת הבת מתמזגת עם ולתוך החברה הנרכשת
  5. התמורה מועברת למוכרים

בסופו של התהליך הרוכש מחזיק במלוא המניות של החברה הנרכשת.

לדוגמא:

המצב לפני:

המצב אחרי:

כמפורט בחוזר מס הכנסה מספר 3/18 בנושא מיזוג משולש הופכי, מתייחסת רשות המסים למיזוג משולש הופכי, בהתאם למהות העסקה, קרי רכישת מניות.

במקרים בהם, במסגרת רישום העסקה בספרי החברה הנרכשת, נרשמת התחייבות של החברה הנרכשת כלפי הרוכש ו/או צד ג', אזי יש לכך השלכות מיסויות, כמפורט בחוזר האמור, ובהמשך לחוזר 1/18 הדן ברכישה עצמית וחלוקת דיבידנד לפי חוק החברות.

ביחס למוכרים, המיזוג המשולש ההופכי הינו עסקת מכר, הכפופה למס רווח הון (מס שבח כאשר מדובר באיגוד מקרקעין). יחד עם זאת, במקרים המתאימים, ניתן לקבל פטור ממס (דחיית מס):

  1. לפי סעיף 103כ לפקודה – מיזוג בדרך של החלפת מניות – במקרים בהם התמורה הניתנת למוכרים הינה במניות הרוכש, ובכפוף לעמידה בתנאי סעיף 103כ לפקודה.
  2. לפי סעיף 104ח לפקודה – החלפת מניות עם חברה ציבורית – במקרים בהם הרוכש הינו חברה ציבורית והתמורה הניתנת למוכרים הינה במניות הרוכש (ניתן לקבל אף רכיב במזומן), ובכפוף לעמידה בתנאי סעיף 104ח לפקודה.

רשות המסים פרסמה החלטות מיסוי בהסכם בעניין מיזוג משולש הופכי – ראה לדוגמא החלטת מיסוי 11/08, החלטת מיסוי 8603/12.

עו"ד ורו"ח יוסי ישועה הינו בוגר מחלקת מיזוגים פיצולים בחטיבה המקצועית של רשות המסים, בעל ידע וניסיון רב בתחום.

נשמח לעמוד לרשותכם בטלפון 03-7737070 או באימייל yossi@naye.co.il

[chat]

מלא פרטיך וניצור עמך קשר בהקדם!

© כל הזכויות שמורות לישועה נחמני - ייעוץ מס והשקעות
אין לראות במפורט לעיל כהמלצה כלשהי ו/או כתחליף לייעוץ מקצועי.
Call Now Button
שינוי גודל גופנים
ניגודיות