דף הבית
טפסים
טפסים מיסוי מקרקעין

טפסים מיסוי מקרקעין

טפסים שפורסמו על ידי רשות המסים בתחום מיסוי מקרקעין, לרבות: הצהרה על מכירה ורכישת זכות במקרקעין, בקשה לפטור ממס שבח במכירת דירות מגורים, בקשה לתיקון שומה.

טופס 2681– בקשה לביטול קנס,ריבית ו/או הצמדה ו/או פריסת תשלומים

טופס 2856– מס רכוש – הצהרה בהתאם לסעיף 17 לחוק מס רכוש וקרן פיצויים, התשכ"א 1961

טופס 2857– בקשה למסירת מידע לשמאים

טופס 2973– טופס בקשה לפטור חלקי ממס רכישה לנכים ועולים

טופס 2988– תצהיר לצורך בקשה לפטור ממס שבח מקרקעין מכירת דירת מגורים מזכה

טופס 2990– חישוב מס שבח מקרקעין – (נספח לטופס 7002)

טופס 2990א– חישוב מס שבח מקרקעין במכירת דירת מגורים מזכה חייבת בליניאריות החדשה

טופס 501– בקשה להנפקת סיסמה למענה הטלפוני רשות המסים

טופס 6120– בקשה לפטור ממס שבח מקרקעין או ממס רכישה ל"מוסד ציבורי"

טופס 6130– תצהיר על ביטול מכירה / פעולה באיגוד

טופס 7000– הצהרה על מכירה ורכישת דירת מגורים מזכה שאינה כוללת זכויות בנייה קיימות או צפויות ומבוקש בגינה פטור

טופס 7000א– הצהרת רוכש זכות במקרקעין/באיגוד מקרקעין – הצהרה משלימה להצהרה ראשית

טופס 7000ב– הצהרה על מכירה ורכישת זכות במקרקעין שהריווח ניתן לשומת מס הכנסה ומבוקש פטור לפי סעיף 50 לחוק מיסוי מקרקעין

טופס 7002– הצהרה על מכירה ורכישת זכות במקרקעין/על פעולה באיגוד מקרקעין

טופס 7003– בקשה לפריסת מס שבח מקרקעין

טופס 7004– בקשה לפטור ממס שבח מקרקעין על מכירת זכות מקרקעין אגב פירוק איגוד

טופס 7006– הודעה עפ"י סעיף 49 כא(א) פינוי בינוי

טופס 7008– עידכון פרטי עו"ד

טופס 701– דיווח על בניית פרוייקט חדש

טופס 7010– הודעה על הקצאה

טופס 7013– השגה לפי סעיף 87 לחוק מיסוי מקרקעין מקרקעין התשכ"ד 1963

טופס 7020– בקשה לפטור מס שבח עפ"י סעיף 49 כב(2) פינוי בינוי

טופס 7021– בקשה להקלה בשיעורי המס במכירת זכות במקרקעין לבניית דירות מגורים(הוראת שעה)

טופס 7025– הודעה על מכירת אופציה במקרקעין

טופס 703– בקשה לפעולות ושירותים

טופס  7036– הודעה בענין דמי היתר למנהל מקרקעי ישראל והיטל השבחה – תשלומים והחזרים

טופס 7038– בקשה לפטור ממס שבח במכירת דירת מגורים לפי סעיף 62(ב)

טופס 7039– הודעה על מכירת זכויות מקרקעין חלק ה2 לפקודה

טופס 704– בקשה לשובר תשלום\אישור לרישום בפנקסי מקרקעין בלבד

טופס 7040– מקרקעין שלגביהן התקבל אישור מראש על שינוי מבנה

טופס 7067– הודעה על נאמנות לפי סעיף 74 לחוק מס שבח מקרקעין התשכ"ד 1963

טופס 7085– בקשה לתיקון שומה לפי סעיף 85

טופס 7086– הצהרה על פעולה באיגוד מקרקעין לפי סעיף 75א' ו-96

טופס 7097– הצהרה על מכירת משק חקלאי – נספח להצהרה

טופס 7152– בקשה לתשלום מקדמה

טופס 7155– בקשה להקטנת שיעורי מקדמה

טופס 7156– בקשה לבחינת החלטה לדחיית הקטנת מקדמה

טופס 7157– תחשיב הפטור במס שבח במכירת דירת מגורים מזכה שמחירה מושפע מהאפשרויות לתוספת בניה קיימת או צפויה לפי סעיף 49ז לחוק – נספח להצהרה והשומה העצמית

טופס 7158– תחשיב החיוב במס שבח לפי לינאריות מוטבת לדירות מגורים מזכות במכירת דירה שמחירה מושפע מהאפשרויות לתוספת בנייה קיימת או צפויה לפי סעיף 48א(ב3) לחוק

טופס 738– רכישת זכויות בניה נוספות שהוקנו מכוח תמ"א 38

טופס 7555– בקשה הקטנת מקדמה לשיעור 0% בפרוייקט בליוי בנקאי

טופס 7648– בקשה לפטור ממס שבח במכירת דירת מגורים שאינה מזכה ("הוראת שעה")

טופס 7649– בקשה לפטור ממס שבח במכירת דירת מגורים מזכה ("הוראת שעה")

טופס 7738– הודעה על דחיית יום המכירה במכירת זכות במקרקעין שתמורתה מושפעת מזכויות בנייה לפי תמ"א 38 לפי סעיף 49לב 2(א)

טופס 7751– הודעה על דחיית יום המכירה בעסקה מותנת לפי סעיף 75א'

טופס 7912– הצהרת רוכש דירת מגורים יחידה

טופס 7913– הצהרת מוכר דירת מגורים מזכה המבקש פטור לפי סעיף 49ב(2)/ב(5)/ה לחוק מיסוי מקרקעין

טופס 7914– הצהרה לצורך חיוב במס שבח מקרקעין במכירת דירת מגורים מזכה חייבת

מלא פרטיך וניצור עמך קשר בהקדם!

© כל הזכויות שמורות לישועה נחמני - ייעוץ מס והשקעות
אין לראות במפורט לעיל כהמלצה כלשהי ו/או כתחליף לייעוץ מקצועי.
Call Now Button
שינוי גודל גופנים
ניגודיות