דף הבית
חוק עידוד השקעות הון
חוק עידוד השקעות הון דירות להשכרה

חוק עידוד השקעות הון דירות להשכרה

הטבות מס לבניין להשכרה

נציין כי נכון לאוגוסט 2017, הונחה הצעת חוק חדשה לעידוד השכרת דירות וצפויים שינויים בחוק, המקלים בחלקם.

בניין להשכרה כהגדרתו בחוק לעידוד השקעות הון, העומד בתנאים המפורטים בחוק זה, ובנוסף בתנאים שנקבעו בנוהל מרכז ההשקעות בנוגע לבניין להשכרה זכאי להטבות מס, לרבות:

– שיעורי מס מופחתים על הכנסה מדמי שכירות ועל השבח הריאלי (כיום ביחס לבניין חדש להשכרה – 11% מס חברות, 20% יחיד)

– שיעור מס מופחת על דיבידנד שמקורו בהכנסת חברה מבניין להשכרה  (20% – החל משנת 2014)

– פטור ממע"מ על חלק מהבניין ששימש להשכרה לפחות 5 שנים

– פחת מואץ

בניין להשכרה – מה התנאים לקבלת הטבות המס?

על מנת להיות זכאים להטבת המס יש לעמוד בתנאי הגדרת "בניין להשכרה" או "בניין חדש להשכרה", כמפורט בסעיף 53א לחוק עידוד השקעות הון. החוק מבחין בין "בניין להשכרה" ובין "בניין חדש להשכרה" בהתאם למועד אישורו כבניין להשכרה. ההגדרה הרלוונטית ברוב המקרים כיום הינה ביחס ל"בניין חדש להשכרה".

אישור מרכז ההשקעות – בכדי שבניין ייחשב כבניין להשכרה או בניין חדש להשכרה יש לקבל אישור ממנהלת מרכז ההשקעות, בהתאם לתנאים שפורטו בנוהל בניינים להשכרה למגורים אשר פורסם על ידי מרכז ההשקעות ועודכן במשך השנים, לרבות הגבלת גובה דמי השכירות לדירות ולבניין.

היקף השטח המושכר – יש להשכיר לפחות מחצית מהשטח המיועד למגורים. נציין, כי בהתאם לחוק ניתן לאשר בתנאים מסוימים חלק מבניין כבניין להשכרה.

תקופת השכירות – תקופת ההשכרה המינימלית הנדרשת הינה בהתאם לסיווג – בניין להשכרה/ בניין חדש להשכרה. כאשר מדובר בבנין להשכרה התקופה הנדרשת הינה עשר שנים מתוך שנים עשר שנים, וכאשר מדובר בבניין חדש חמש שנים מתוך שבע שנים, לאחר סיום הבניה.

גובה דמי השכירות – החוק אינו מתייחס להיבט זה, אולם כמפורט לעיל, בכדי שבנין ייחשב כבנין להשכרה או בנין חדש להשכרה יש לקבל אישור ממנהלת מרכז ההשקעות, בהתאם לנוהל בניינים להשכרה אשר פורסם על ידה. בנוהל נקבעו, בין היתר, הגבלות ביחס לגובה דמי השכירות.

עוד נציין, כי הנוהל מאפשר אף להגדיר בניין שנועד להשכרה לסטודנטים כבניין להשכרה, וזאת בהתאם לתנאים המפורטים בו.

במהלך השנים ניתנו הטבות שונות על פי החוק כמו מענקים למבני תעשייה, הטבות למלווים, פטור מהכנסות לתקופה מוגבלת ועוד. כיום עיקר הטבות המס הן שיעור מס מופחת על ההכנסה המשולם במועד הפקת הרווח (מפעל מועדף ובניין להשכרה), בעבר הטבות המס היו פטור מלא עד למועד חלוקת דיבידנד – דבר שהוביל לבעיות בפרשנות החוק בין רשות המיסים לחברות הנישומות.
ההטבות הניתנות בחוק משמעותיות מאוד לחברות, ולא פעם חברה מעתיקה את מפעלה מאזור אחד לאחר, בעקבות ההטבות. כך לדוגמא, אזורי תעשיה הקרובים למרכז הארץ כמו יוקנעם והר חוצבים בירושלים זוכים לביקוש מוגבר.

בניין להשכרה – הטבות המס

יחיד חברה
תושב ישראל תושב זר
מס שולי/חברות 20% 18% 11%
מס דיבידנד אין  אין 20%
מס שבח 20% 18% 11%
מע"מ פטור (לא ניתן לקזז מע"מ תשומות)
פחת מואץ 20% 20% 20%

 

רו"ח דוד נחמני מייסד המשרד הינו בוגר מחלקת חוק עידוד השקעות הון ברשות המסים, בעל ניסיון וידע רב בתחום, היה שותף להחלטות מיסוי רבות כממונה במחלקת חוק עידוד השקעות הון והחל משנת 2011 כמייצג. במסגרת תפקידו שותף להחלטות רבות פורצות דרך וחדשניות בתחום לרבות בתחומים כמו פיתוח תוכנה, קבלני משנה, מפעל תעשייתי, בתי מלון ועוד.

מלא פרטיך וניצור עמך קשר בהקדם!

© כל הזכויות שמורות לישועה נחמני - ייעוץ מס והשקעות
אין לראות במפורט לעיל כהמלצה כלשהי ו/או כתחליף לייעוץ מקצועי.
Call Now Button
שינוי גודל גופנים
ניגודיות