דף הבית
חוזר מס הכנסה 4/2017

חוזר מס הכנסה 4/2017

יתרות צבורות בקופה מרכזית לפיצויים - עדכון

1. ביום כ' בסיון תשע"ז (14 ביוני 2017) פורסם חוזר מס הכנסה 4/2017 בנושא יתרות צבורות בקופה מרכזית לפיצויים (להלן – "חוזר מס הכנסה").
2. הריני להודיעכם על עדכון והארכת תוקף ההוראות המצויות בסעיף 2.2.1 לחוזר מס הכנסה, המתייחסות לשימוש בסכום העודף בקופה המרכזית, עד ליום כד' אדר ב' תשע"ט (31 במרץ 2019) ובכפוף להנחיות רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון. בדיקת קיום העודף בקופה המרכזית תעשה בכל שנה, נכון לתום שנת המס שקדמה למועד הבקשה למשיכת סכום העודף בקופה המרכזית.
3. כמצוין בסעיף 2.2.1.3 לחוזר מס הכנסה, לצורך משיכת הכספים כאמור, על המעסיק להגיש לקופה המרכזית בקשה למשיכת סכום העודף בקופה המרכזית. בהקשר זה יצוין כי בכוונת רשות המסים לפרסם בקרוב טופס בקשה למשיכת סכום העודף בקופה המרכזית וחישוב קיום עודף בקופה מרכזית לפיצויים, שעליו יידרש לחתום המעסיק.
4. בהמשך למצוין בסעיף 2.2.2 לחוזר מס הכנסה, נעדכן כי ביום יג' בתשרי תשע"ח (3 באוקטובר 2017) פרסמה רשות ההון ביטוח וחיסכון חוזר גופים מוסדיים, שעניינו "העברת כספים מקופת גמל מרכזית לפיצויים" (להלן – "חוזר שוק ההון"), המאפשר למעסיק להעביר כספים מקופת גמל מרכזית לחשבונות עובדיו בקופת גמל.
5 .יובהר כי הוראות חוזר שוק ההון מהוות נדבך משלים להוראות שנקבעו בחוזר מס הכנסה, בדגש על חבות הפיצויים לבעלי השליטה במגבלות תקרה 32(9) לפקודת מס הכנסה, כאמור בסעיף 2.1.2 בחוזר מס הכנסה.

מלא פרטיך וניצור עמך קשר בהקדם!

© כל הזכויות שמורות לישועה נחמני - ייעוץ מס והשקעות
אין לראות במפורט לעיל כהמלצה כלשהי ו/או כתחליף לייעוץ מקצועי.
Call Now Button
שינוי גודל גופנים
ניגודיות