דף הבית
חוזרים מקצועיים

חוזרים מקצועיים

חוזרים מקצועיים

2020

חוזר מס הכנסה 1/2020 – מחירי העברה – סעיף 85א לפקודה

2018

חוזר מס הכנסה 18/2018 – תגמול מבוסס הון שהבשלתו תלוית ביצועים

חוזר מס הכנסה 1/2018- סיווג ההכנסה לצורכי מס של חלוקת דיבידנד לפי סעיף 303 לחוק החברות

חוזר מס הכנסה 08/2018- תיקון 242 לפקודת מס הכנסה תיקון חלק ה2

חוזר מס הכנסה 09/2018 – מיסוי קרנות הון סיכון

חוזר מס הכנסה 10/2018- מיסוי קרנות השקעה פרטיות (פרייבט אקוויטי)

חוזר מס הכנסה 07/2018- ICO – הנפקת "אסימונים דיגיטליים" למתן שרותים ו/או מוצרים בפיתוח (Utility Tokens)

חוזר מס הכנסה – 06/2018 – קביעת מועד מיזוג או פיצול

חוזר מס הכנסה 05/2018 – מיסוי פעילות באמצעי תשלום מבוזר (המכונים: 'מטבעות וירטואלים')

חוזר מס הכנסה 03/2018 – מיזוג משולש הפכי

הוראות ביצוע

הוראת ביצוע 3/2018 – אופן הטיפול בבקשת נישום לתיקון דו"ח על ההכנסות שהוגש על ידו לפקיד השומה

הוראת ביצוע 4/2018 – דוחות חבר בני אדם שהוגשו ללא חוות דעת או עם חוות דעת הסוטה מהנוסח האחיד (חוות דעת לא "חלקה")

2017

חוזר מס הכנסה 10/2017 – סעיף 62א לפקודת מס הכנסה- מיסוי בעל מניות מהותי בחברת מעטים

חוזר מס הכנסה 09/2017 – תיקון 73 לחוק עידוד השקעות הון

חוזר מס הכנסה 7/2017 – סעיף 3(ט1) לפקודת מס הכנסה – מיסוי בעל מניות מהותי בשל משיכה מחברה

חוזר מס הכנסה 01/2017 – הוראת שעה לעניין חלוקת דיבידנד לבעל מניות מהותי עד ליום 30.9.2017

2016

חוזר מס הכנסה מס' 04/2016 – פעילות תאגידים זרים בישראל באמצעות האינטרנט

2012

חוזר מס הכנסה מס' 03/2012 – תיקון מס' 68 לחוק עידוד השקעות הון

2010

חוזר מס הכנסה 04/2010 – תקנות עידוד השקעות הון (הפחתת מחזור בסיס), התשס"ז – 2007

2006

חוזר מס הכנסה 02/2006- תיקון מספר 60 לחוק עידוד השקעות הון

2002

חוזר מס הכנסה מס' 08/2002 – המונח "בית קבע" באמנות המס

 

מלא פרטיך וניצור עמך קשר בהקדם!

© כל הזכויות שמורות לישועה נחמני - ייעוץ מס והשקעות
אין לראות במפורט לעיל כהמלצה כלשהי ו/או כתחליף לייעוץ מקצועי.
Call Now Button
שינוי גודל גופנים
ניגודיות