דף הבית
הכנסה מועדפת

הכנסה מועדפת

הכנסה מועדפת - סעיף 51 חוק עידוד השקעות הון

חוק עידוד השקעות הון מעניק הטבות מס למפעלים המפיקים הכנסה מועדפת. הטבות מס אלה מתבטאות, בין היתר ב:

– שיעור מס חברות מופחת  – 9% באזור פיתוח א'/ 16% בשאר חלקי הארץ

– שיעור מס מופחת של 20% על הדיבידנד המחולק מרווחי המפעל המועדף (לאחר ניכוי המס).

– פחת מואץ

קביעה כי הכנסה הינה הכנסה מועדפת היא לעתים סוגיה מורכבת, הנתונה למחלוקת בין הנישומים ובין פקידי השומה. לדוגמא:

– כאשר בהליך הפקת ההכנסה יש מעורבות של קבלני משנה – היכן עובר הגבול בין מוצר שיוצר במפעל החברה ובין מוצר שיוצר במפעל אחר? מהו חלק ההכנסה המועדפת הזכאי להטבות במקרים אלה?

– האם כאשר נעזרים בקבלנים משנה אשר מפעלם אינו באיזור פיתוח, יש לכך השפעה על הזכאות וגובה ההטבות?

– מתי הכנסה תחשב הכנסה ממתן זכות לשימוש בתוכנה ומתי תחשב כהכנסה ממתן שירותים?

​הכנסה מועדפת מוגדרת בסעיף 51 לחוק עידוד השקעות הון, וכוללת:

  1. הכנסה ממכירת מוצרים שיוצרו במפעל – כוונת החוק היא לכל סוג של מוצר.
  2. הכנסה ממכירת מוליכים למחצה – לרבות, הכנסה ממכירת מוצר שיוצר ע"י מפעל אחר שאינו בשליטת קרוב על פי ידע של המפעל המועדף.
  3. הכנסה ממתן זכות לשימוש בידע או תוכנה שפותחו במפעל – הכנסה מדמי שימוש בתוכנה הינה מקובלת אולם, כאשר מדובר על הכנסה מדמי שימוש בידע שאינו תוכנה, הסוגיה הינה מורכבת.
  4. הכנסה משירות נלווה  – הכנסה מפעולות משלימות למכירת המוצר או למתן זכות השימוש לדוגמה: שעות הדרכה בתשלום להטמעת מערכת אשר נמכרה ללקוח.
  5. הכנסה ממחקר ופיתוח תעשייתי עבור תושב חוץ שניתן לגביהם אישור מדען.
האם הכנסה שהופקה באמצעות ספקים ו/או קבלני משנה הינה הכנסה מועדפת?

ברוב המקרים, במסגרת הפעילות היצרנית נעזר המפעל בספקים שונים. האם מסיבה זו לא ייחשבו המוצרים כמוצרים שיוצרו באותו מפעל – לדוגמא, חברה המייצרת מכוניות הקונה, זכוכיות, ברזל, פלסטיק וכיוצא בזה – אין ספק שבמחיר המכירה של המכונית מחיר המכונית גלום רווח, גם על רכיבים אלה. מנגד, אילולא רכישת והתקנת רכיבים אלה לא ניתן היה לייצר את המכונית.
בהמשך לאמור, במקרים לא מעטים חלק מתהליך הייצור מתבצע במפעלים של קבלני משנה בארץ ו/או בחו"ל – מטרת חוק עידוד השקעות הון הינה עידוד לייצור בישראל – מה הדין כאשר חלק מהייצור בישראל וחלק מהייצור בחו"ל – האם תישלל הזכאות להטבות? כאשר הייצור נעשה באיזורי פיתוח שונים, כיצד תקבע הזכאות להטבות?

ביחס לקבלני המשנה נציין את תקנות עידוד השקעות הון (תנאים שבהתקיימם יראו מבמפעל המוכר רכיב למפעל אחר, מפעל זכאי להטבה), התשס"ז-2007, העוסקות במפעל המוכר רכיב למפעל אחר העומד בתנאי חוק עידוד השקעות הון – הקובעות אפשרות לקבלת הטבות מס כיצואן עקיף.

מלא פרטיך וניצור עמך קשר בהקדם!

© כל הזכויות שמורות לישועה נחמני - ייעוץ מס והשקעות
אין לראות במפורט לעיל כהמלצה כלשהי ו/או כתחליף לייעוץ מקצועי.
Call Now Button
שינוי גודל גופנים
ניגודיות