דף הבית
החלטות מיסוי
שוק ההון וקופות גמל
שוק ההון – החלטת מיסוי בהסכם 7681/14

שוק ההון – החלטת מיסוי בהסכם 7681/14

העברת מניות במסגרת הסכם גירושין

העובדות:

1. בני הזוג נשואים תושבי ישראל החלו לאחרונה בהליך גירושין.

2. בבעלותם המשותפת של בני הזוג נכסים שונים הכוללים: מזומנים, פיקדונות, מקרקעין וניירות ערך (להלן: "הנכסים המשותפים").

3. בנכסים המשותפים נכללות מניות בחברה פרטית (להלן: "מניות החברה הפרטית") בבעלותם המלאה. מניות החברה הפרטית מוחזקות על ידי כל אחד מבני הזוג בחלקים שווים.

4. במסגרת הסכם הגירושין המתגבש הסדירו בני הזוג בין היתר את חלוקת הנכסים המשותפים. בהתאם להסכם הגירושין כאמור, הוסכם בין בני הזוג כי בן הזוג האחד המחזיק במניות (להלן: "המעביר") יעביר את 50% מאחזקותיו במניות החברה הפרטית, לבן הזוג השני (להלן: "המקבל"). לאחר ההעברה כאמור יחזיק בן הזוג השני ב-100% ממניות החברה הפרטית.

הבקשה:

העברת מניות החברה הפרטית בין בני הזוג במסגרת חלוקת הנכסים המשותפים במסגרת הסכם גירושין שתעשה על פי פסק דין שניתן אגב הליכי גירושין לא מהווה מכירה בהתאם לסעיף 88 לפקודת מס הכנסה ויחול רצף מס.

החלטת המיסוי:

1.   העברת מניות החברה הפרטית בין בני הזוג לא תהווה מכירה כהגדרתה בסעיף 88 לפקודה בכפוף להתקיימות כל התנאים הבאים:

1.1 העברת מניות החברה הפרטית בהסכם הגירושין תעשה במסגרת חלוקת הנכסים המשותפים על פי פסק דין שניתן אגב הליכי גירושין.

1.2 לצורך חישוב הרווח במכירה לראשונה של מניות החברה הפרטית המועברות המחיר המקורי ויום הרכישה יהא כפי שנקבע בידי בן הזוג המעביר טרם חלוקת הנכסים  המשותפים בהסכם הגירושין.

1.3 בן הזוג המקבל הצהיר כי הוא מסכים שהעברת המניות של החברה הפרטית בין בני הזוג לא תהווה מכירה כהגדרתה בסעיף 88 לפקודה והמחיר המקורי ויום הרכישה של מניות החברה הפרטית המועברות יהא כאמור בסעיף 1.2.

2. הוראות החלטת המיסוי מותנים בשליחת התחייבות שני בני הזוג ליישום כל תנאי החלטת המיסוי.

3. במסגרת החלטת המיסוי נקבעו מגבלות ותנאים נוספים.

מלא פרטיך וניצור עמך קשר בהקדם!

© כל הזכויות שמורות לישועה נחמני - ייעוץ מס והשקעות
אין לראות במפורט לעיל כהמלצה כלשהי ו/או כתחליף לייעוץ מקצועי.
Call Now Button
שינוי גודל גופנים
ניגודיות