דף הבית
החלטות מיסוי
שוק ההון וקופות גמל
שוק ההון – החלטת מיסוי בהסכם 58/06

שוק ההון – החלטת מיסוי בהסכם 58/06

יישום הוראות סעיף 3(ח) לאחר תיקון 132 לפקודה

העובדות:

גופים, אשר הוראות הפטור הקבועות בסעיף  9(2) לפקודה, חלות על הכנסותיהם (להלן: "הגופים המוסדיים"), משקיעים את יתרות המזומנים הצבורים בקופתם בנכסים שונים, לרבות באג"ח הנסחרות בבורסה בישראל ומחוץ לישראל (להלן:"האג"ח").

הבקשה:

קביעת אופן יישום הוראות סעיף  3(ח)(1) לפקודה, במועד קבלת הריבית הנובעת מהאג"ח, בידי הגופים המוסדיים, וזאת לאור תיקונים 132 ו-147 לפקודה.

החלטת המיסוי ותנאיה:

1. סעיף  3(ח)(1) לפקודה יחול על ריבית הנובעת מאג"ח (מדינה או קונצרני) שהונפקו לפני ה-08/05/2000 ורווח ההון במכירתם פטור ממס בהתאם להוראות סעיף  97(א) לפקודה (למעט אג"ח מסוג גילון חדש ושחר).

2. כמו כן, יחול סעיף 3(ח)(1) לפקודה על ריבית הנובעת מכל סוג של אג"ח קונצרני, לרבות אג"ח קונצרני שהונפקו לאחר ה-08/05/2000, באם רכישת האג"ח הקונצרני נעשתה מתושב חוץ.

3. שיעור המס שיחול על הריבית הצבורה באג"ח, בעת יישום סעיף  3(ח)(1) לפקודה, יהא בהתאם לשיעור המס החל על ריבית בידי יחיד תושב ישראל מאותו אג"ח, הקבוע בסעיף  125ג' לפקודה.

4. יובהר כי, סעיף  3(ח)(1) לפקודה לא יחול על ריבית הנובעת מאג"ח, אשר הונפקו על ידי גופים אשר אינם תושבי ישראל (אג"ח זרות).

5. האמור בסעיפים  1 – 4 לעיל יחול גם על דמי ניכיון, לפי העניין.

6.  במסגרת החלטת המיסוי נקבעו מגבלות ותנאים נוספים.

מלא פרטיך וניצור עמך קשר בהקדם!

© כל הזכויות שמורות לישועה נחמני - ייעוץ מס והשקעות
אין לראות במפורט לעיל כהמלצה כלשהי ו/או כתחליף לייעוץ מקצועי.
Call Now Button
שינוי גודל גופנים
ניגודיות