דף הבית
החלטות מיסוי
שוק ההון וקופות גמל
שוק ההון – החלטת מיסוי בהסכם 5769/15

שוק ההון – החלטת מיסוי בהסכם 5769/15

הלוואות מעמית לעמית הניתנות באמצעות אתר אינטרנט

העובדות:

1. חברה פרטית תושבת ישראל (להלן: "החברה") מפעילה אתר אינטרנט לתיווך במתן וקבלת הלוואות מעמית לעמית (P2P) (להלן: "אתר האינטרנט"). בנוסף החברה נותנת שירותי סליקה להלוואות כאמור.

2. במסגרת אתר האינטרנט, יחידים תושבי ישראל (להלן: "הלווים") מגישים בקשה מקוונת לקבלת הלוואה (להלן: "הלוואה") מיחידים אחרים תושבי ישראל או מחברות תושבות ישראל (להלן: "המלווים").

3. ההלוואות נושאות ריבית שנתית קבועה מראש ואינה תלויה בגורם בלתי וודאי (להלן: "הריבית"). הריבית נקבעת לכל הלוואה בנפרד בטרם קבלת ההלוואה, בהתאם לקריטריונים שונים כדוגמת דירוג האשראי של הלווה, משך זמן ההלוואה המבוקשת וכדומה. כמו כן להלוואות נקבעו מגבלות של סכום קרן ההלוואה ותקופת פירעון קבועה מראש (בין 6 חודשים ל 60 חודשים).

4. החברה קובעת כללים לשימוש באתר האינטרנט ובן היתר, לתיעוד זהות המלווים והלווים, הצהרות הנדרשות ומסמכים הנדרשים לצורך סווגם בין היתר באמצעות חשבון בנק שהינו תאגיד בנקאי (להלן: "בנק"). כמו כן, החברה מדרגת את סיכון האשראי של הלווים.

5. תשלומי החזר ההלוואה מתבצעים דרך חשבון בנק של הלווים, על ידי חתימה על הוראת קבע ובהתאם להסכם עם החברה.

6. לכל המלווים נפתח חשבון נאמנות בבנק בו הם רשומים כנהנים בחשבון (להלן: "חשבון נאמנות"). חשבון הנאמנות משמש את החברה לצורך העברת תשלומים בין המלווים ללווים (להלן: "שירותי הסליקה").

7. החברה איננה צד להלוואות וכספי ההלוואות אינם חלק מנכסיה או מהתחייבויותיה.

8. בהתאם להצהרת החברה, הסיכון כי ההלוואות לא יפרעו ותשלומי ההתחייבות בגין ההלוואה לא ישולמו הינו של המלווים בלבד. למלווים אין כל זכות תביעה מול החברה בכל צורה שהיא לגבי פירעון ההלוואה. זכות התביעה למלווים קיימת אך ורק מול הלווים.

9. בעבור השירותים אותם נותנת החברה היא גובה עמלות מהלווים ו/או מהמלווים. עמלות אלו נגבות על ידי החברה בעת העברת התשלומים בחשבון הנאמנות.

הבקשה:

קביעת הוראות ניכוי המס במקור שיחולו על החברה בגין תשלומי הריבית למלווים.

תמצית הסדר המס ותנאיו:

ניכוי מס במקור

1. ניכוי המס מתשלומי הריבית יהא בהתאם לקבוע בתקנות מס הכנסה (ניכוי מריבית, מדיבידנד ומרווחים מסוימים) 2005 (להלן: "תקנות ניכוי מריבית"), בהתקיים כל התנאים הקבועים להלן:

1.1. ההלוואות נושאות ריבית שנתית קבועה מראש ואינה תלויה בגורם בלתי וודאי. להלוואות נקבעו מגבלות של סכום קרן ההלוואה ותקופת פירעון קבועה מראש.
1.2. החברה תשמש כמתווכת בלבד במתן וקבלת הלוואות באמצעות אתר אינטרנט. החברה איננה צד להלוואות וכספי ההלוואות אינם חלק מנכסיה או מהתחייבויותיה.
1.3. הסיכון כי ההלוואות לא יפרעו ותשלומי ההתחייבות בגין ההלוואה לא ישולמו הינו של המלווים בלבד. למלווים לא תהא כל זכות תביעה מול החברה בכל צורה שהיא לגבי פירעון ההלוואה. זכות התביעה למלווים קיימת אך ורק מול הלווים.
1.4. למלווים נפתח חשבון נאמנות בבנק בו הם רשומים כנהנים בחשבון ובאמצעותו מבוצעת סליקת ההלוואה.

2. החברה תהא "החייב" כהגדרתו בתקנות ניכוי מריבית, בגין תשלומי הריבית למלווים.

3. יובהר כי החברה תיתן לכל מלווה, אשר נוכה לו מס במקור, אישור ניכוי מס במקור כאמור בתקנה 16 לתקנות ניכוי מריבית.

4. האישור הינו לצורכי ניכוי מס במקור בלבד ואין באמור בו כדי לקבוע את שיעור המס הסופי ו/או את סיווג ההכנסה שהתקבלה בידי המלווים.

5. במסגרת החלטת המיסוי נקבעו מגבלות ותנאים נוספים.

מלא פרטיך וניצור עמך קשר בהקדם!

© כל הזכויות שמורות לישועה נחמני - ייעוץ מס והשקעות
אין לראות במפורט לעיל כהמלצה כלשהי ו/או כתחליף לייעוץ מקצועי.
Call Now Button
שינוי גודל גופנים
ניגודיות