דף הבית
החלטות מיסוי
שוק ההון וקופות גמל
שוק ההון -החלטת מיסוי בהסכם 5016/17

שוק ההון -החלטת מיסוי בהסכם 5016/17

הוראת שעה לעניין סעיף 125ב(2) ו- ב(3) - דיבידנד מוטב 1.1.2017 - 30.9.2017 - חלוקה כנגד יתרת זכות

העובדות
בכוונת החברה להכריז על דיבידנד בתקופת הוראת השעה שמקורו ברווחים שנצברו עד יום 31 בדצמבר 2016 .לאחר הכרזת הדיבידנד ובתקופת הוראת השעה, בעל המניות ילווה לחברה את סכום הדיבידנד פחות ניכוי המס במקור מהדיבידנד (בעל המניות יעמוד ביתרת זכות). לבעל המניות אין יתרת חובה
בחברה במועד ההכרזה על הדיבידנד.

הבקשה
החברה ובעל המניות מבקשים לראות בהכרזה על הדיבידנד במקביל לניכוי מס במקור וחתימה על הסכם הלוואה מבעל המניות לחברה, כדיבידנד ששולם על ידי החברה והתקבל על ידי בעל המניות.

החלטת המיסוי
יראו בדיבידנד המוטב כמשולם על ידי החברה והתקבל על ידי בעלי המניות לעניין הוראת השעה, ואת יתרת הדיבידנד המוטב לאחר ניכוי מס במקור כמושקעת בחברה בכפוף לאמור להלן:
1. נוכה המס מהדיבידנד המוטב והועבר לפקיד השומה עד ליום 15 באוקטובר 2017.
2. הדיבידנד בניכוי המס כאמור נרשם בספרי החברה כהלוואה/יתרת זכות לבעל המניות.

מלא פרטיך וניצור עמך קשר בהקדם!

© כל הזכויות שמורות לישועה נחמני - ייעוץ מס והשקעות
אין לראות במפורט לעיל כהמלצה כלשהי ו/או כתחליף לייעוץ מקצועי.
Call Now Button
שינוי גודל גופנים
ניגודיות