דף הבית
החלטות מיסוי
שוק ההון וקופות גמל

שוק ההון וקופות גמל

החלטות מיסוי - שוק ההון וקופות גמל

שנת 2020

החלטת מיסוי 591/20- מיסוי הכנסותיהם של משקיעים  ישראליים ב- REIT אמריקאית- החלטת מיסוי בהסכם

שנת 2019

החלטת מיסוי 6853/19 – הפחתת הון באמצעות רכישה עצמית

החלטת מיסוי 3748/19 – "יתרת זכות" לצרכי יישום סעיף 3(ט1)(6)(ב) לפקודה

שנת 2018

החלטת מיסוי 2082/18 – פיצול מניות חברה וביטול ערכן הנקוב של המניות

החלטת מיסוי 699/18 – רכישה עצמית של מניות

החלטת מיסוי 0209/18 – אופן רישום תקבולים המתקבלים באסימונים מבוזרים

שנת 2017

החלטת מיסוי 8093/17 – עמלות המנוכות מתשלומי ריבית במערכת לתיווך באשראי

החלטת מיסוי 7901/17 – צבירת וחלוקת דיבידנד למניות בכורה 

החלטת מיסוי 6570/17 – הוראת שעה לעניין סעיף 125ב(2) ו- ב(3) – דיבידנד מוטב 1.1.2017 – 30.9.2017

החלטת מיסוי 6213/17 – דיבידנד מוטב

החלטת מיסוי 5016/17 – דיבידנד מוטב

החלטת מיסוי 3232/17 – דיבידנד מוטב

החלטת מיסוי 1728/17 – דיבידנד מוטב

שנת 2015

החלטת מיסוי 5769/15 – הלוואות מעמית לעמית הניתנות באמצעות אתר אינטרנט

החלטת מיסוי 5589/15 – עסקאות גידור

החלטת מיסוי 3625/15 – ניכוי מס במקור בגין עסקת מכר חוזר במניות (REPO)

שנת 2014

החלטת מיסוי 7681/14 – העברת מניות במסגרת הסכם גירושין

החלטת מיסוי 3697/14 – ניכוי מס במקור בחלוקת דיבידנד למניות נסחרות בבורסה מחוץ לישראל

שנת 2012

החלטת מיסוי 9899/12 – מיזוג קופות גמל

החלטת מיסוי 2552/12 – ניכוי מס במקור מעסקאות פיננסיות מסוימות

החלטת מיסוי 9587/12 – החלטות מיסוי בעניין שותפויות השקעה בנכסים פיננסיים – הבהרה בעקבות העלאת שיעור מס רווח הון

שנת 2011

החלטת מיסוי 6643/11 – הצעת רכש חליפין אופציות סחירות

החלטת מיסוי 6393/11- הסדר עם מחזיקי איגרות החוב לפי סעיף 350 לחוק החברות (כולל מזומן)

החלטת מיסוי 1467/11 – הסדר עם מחזיקי איגרות חוב לפי סעיף 350 לחוק החברות

שנת 2009

החלטת מיסוי 1663/09 – הנפקת זכויות למחזיקי איגרות חוב אגב הסדר פריסת חוב

שנת 2008

החלטת מיסוי 30/08 – הצעת רכש מציבור בבורסה

החלטת מיסוי 29/08 – הסדר פירעון איגרות חוב

החלטת מיסוי 28/08 – פיצוי אגב הנפקת זכויות

שנת 2007

החלטת מיסוי 16/07 – שינוי תנאי אגרות חוב

החלטת מיסוי 15/07 – איחוד הון מניות

החלטת מיסוי 14/07 – הנפקת איגרות חוב מובנות

שנת 2006

החלטת מיסוי 103/06 – סיווג מכירה של מניות באוצר כהנפקה

החלטת מיסוי 102/06 – סיווג הפסד ממכירות בחסר של אג"ח כהוצאות מימון

החלטת מיסוי 60/06 – איגוח חובות לקוחות

החלטת מיסוי 59/06 – רה ארגון פעילות קופות גמל

החלטת מיסוי 17/06 – קביעת ניכיון משוקלל בהרחבת סדרה

החלטת מיסוי 16/06 – איגוח תזרים מזומנים מליסינג תפעולי

החלטת מיסוי 15/06 – שותפות מוגבלת להשקעה בנכסים פיננסיים – קרן גידור חייבת

החלטת מיסוי 14/06 – שותפות מוגבלת להשקעה בנכסים פיננסיים – קרן גידור פטורה 

החלטת מיסוי 13/06 – הנפקת תעודות סל ותעודות בחסר

מלא פרטיך וניצור עמך קשר בהקדם!

© כל הזכויות שמורות לישועה נחמני - ייעוץ מס והשקעות
אין לראות במפורט לעיל כהמלצה כלשהי ו/או כתחליף לייעוץ מקצועי.
Call Now Button
שינוי גודל גופנים
ניגודיות