דף הבית
החלטות מיסוי
החלטות מיסוי – מס ערך מוסף
מע"מ – החלטת מיסוי 5738/15 לא בהסכם

מע"מ – החלטת מיסוי 5738/15 לא בהסכם

ניכוי מס תשומות של הוצאות ששימשו לטיפול בהגשת בקשה לקבלת מענקים ממשרד הכלכלה.

העובדות:

1.  חברה בע"מ פנתה באמצעות יועצים שונים למשרד הכלכלה וביקשה לקבל מענק למחקר ופיתוח מהמדען הראשי (להלן- המדען).

2. בקשתה של החברה לקבלת המענק אושרה ע"י המדען.

הבקשה:

אישורנו לניכוי מס התשומות בגין היועצים ששימשו את החברה בתהליך הגשת הבקשה.

תמצית הסדר המס ותנאיו:

להלן עמדתנו בשים לב לנסיבות המקרה- 

1. עפ"י הוראות סעיף 12 לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו- 1975 (להלן- החוק), תמיכה תרומה או סיוע אחר המתקבלים בידי עוסק נחשבים כחלק ממחיר עסקאותיו, וחייבים במס.

2. עם זאת, שר האוצר קבע רשימה סגורה של מקרים שלגביהם לא יחול סעיף 12 לחוק, כך שקבלתם לא תהיה חלק ממחיר עסקאותיו של         העוסק, ועל כן לא יהיה מקבלם חייב במס בגינם. רשימת מקרים אלו קבועים בתקנה 3 לתקנות מס ערך מוסף, התשל"ו- 1976 (להלן- התקנות).

3. סעיף 41 לחוק מע"מ קובע כי ניתן לנכות מס תשומות רק כנגד עיסקה החייבת במע"מ.

4. עפ"י עמדתנו, שאושרה גם בע"א 507/02 אבי צמיגים בע"מ נגד ממונה איזורי מס ערך מוסף חיפה, לא ניתן לנכות מס תשומות ששימש לצורך השגת הכנסה, לרבות מענק, שאינה חייבת במס ערך מוסף.

בפס"ד זה קבע בית המשפט:

"לאור כל האמור מסקנתי היא שמס התשומות על שכר טרחת עורכי-הדין שימש לצורך קבלת הפיצויים. מאחר שקבלת הפיצויים איננה חייבת, ולא חויבה, במע"מ, הרי כאמור אין להתיר את מס התשומות בניכוי (השוו: פרשת דנות, פרשת בית אסיה, פרשת ממן).לדעתי,   מסקנה זו היא גם מסקנה מוצדקת וראויה, שכן העסקה שבה שולם מס התשומות היא עסקה של מתן שירות משפטי, וזה ניתן לחברה   כצרכן סופי. השירות המשפטי שניתן על-ידי עורכי-הדין בתביעת הפיצויים לא הועבר הלאה ולא שימש כתשומה בהליך ייצור נוסף. רק מוצדק כי החברה תישא במס העקיף המוטל על צריכת שירות משפטי זה".
5. בהתאם להוראות סעיף 41 לחוק ופסיקות בתי המשפט, לא יותר ניכוי מס התשומות בשל הוצאות ששימשו לקבלת מענקים המנויים בתקנה  3 לתקנות מע"מ.

6. החלטת מיסוי זו מבטלת תשובות והנחיות מקצועיות שניתנו בעבר ע"י הנהלת רשות המיסים, המשרדים האזוריים או כל גורם אחר, במידה והן קבעו אחרת מהחלטה זו. הסוגיה ועמדתנו הובאו בתמצית בלבד.

7. במסגרת החלטת המיסוי נקבעו מגבלות ותנאים נוספים.

8. החלטה זו מבטלת מיום פרסומה עמדות מקצועיות שניתנו בעבר ע"י הנהלת רשות המיסים, המשרדים האזוריים או גורם אחר, במידה ונקבע בהן אחרת.

מלא פרטיך וניצור עמך קשר בהקדם!

© כל הזכויות שמורות לישועה נחמני - ייעוץ מס והשקעות
אין לראות במפורט לעיל כהמלצה כלשהי ו/או כתחליף לייעוץ מקצועי.
Call Now Button
שינוי גודל גופנים
ניגודיות