דף הבית
החלטות מיסוי
מיסוי מקרקעין
מיסוי מקרקעין – החלטת מיסוי בהסכם 8369/14

מיסוי מקרקעין – החלטת מיסוי בהסכם 8369/14

שבח בחברת בית כחלק מההכנסה החייבת של בעלי המניות ושיעורי מס לעניין פרק שביעי1 בחוק עידוד השקעות הון (להלן: "חוק עידוד")

העובדות:

 1. חברה א' (להלן: "החברה") הינה חברה פרטית אשר בבעלותה פרויקט מלון דירות (להלן: "הבניין").
 2. הבניין קיבל את אישור מרכז ההשקעות במשרד התמ"ת כ"נכס מאושר" כמשמעות בפרק שביעי1 לחוק עידוד במהלך שנת 2000, אישור ביצוע ניתן במהלך 2001.
 3. הבניין עונה להגדרת "בניין חדש להשכרה" כמשמעותו בפרק שביעי1 בחוק עידוד לפני תיקון 67 לחוק עידוד.
 4. בשנת 2011 מכרה החברה את הבניין לצד ג' וביקשה להיחשב חברת בית כמשמעותה לפי סעיף 64 לפקודה באותה שנת מס.

פרטי הבקשה:

 1. בכפוף לכך כי פקיד השומה יאשר שהחברה הינה חברת בית כמשמעותה בפקודה, לאשר כי לאור החלטת מיסוי מס' 49/08 ייוחס השבח הריאלי של החברה כהכנסה משבח בידי בלעי המניות.
 2. שיעורי המס החלים על השבח הריאלי שיוחס לבעלי המניות יהיה בשיעורים הקבועים בסעיף 53ג(ב1) לחוק עידוד כנוסחו לאחר תיקון 67.

החלטת המיסוי ותנאיה:

 1. הסדר המס יחול בכפוף לכך שהבניין הינו "בניין חדש להשכרה" כמשמעותו בפרק שביעי1 בחוק עידוד ובכפוף לעמידה בתנאי חוק עידוד, כתב האישור ואישור הביצוע ניתן ע"י מרכז השקעות.
 2. הסדר המס יחול בכפוף לכך שפיקד השומה יאשר כי החברה הינה חברת בית כמשמעותה בסעיף 64 לפקודה.
 3. החברה תיישם את החלטת מיסוי 49/08 לעניין ייחוס השבח בחברת בית לבעלי מניות.
 4. שיעור המס המופחת בסעיף 53ג(ב1) לחוק עידוד יחול על הכנסה שהופקה משנת 2009 ואילך גם לגבי הבניין המאושר כאמור.
 5. הפסדים שהיו לבעלי המניות לפני שנת המס בה ביקשה החברה להיחשב חברת בית לא ניתן לקזזם כנגד השבח שמיוחס לבעלי המניות כאמור בהחלטת מיסוי זו.
 6. במסגרת החלטת המיסוי נקבעו מגבלות ותנאים נוספים.

מלא פרטיך וניצור עמך קשר בהקדם!

© כל הזכויות שמורות לישועה נחמני - ייעוץ מס והשקעות
אין לראות במפורט לעיל כהמלצה כלשהי ו/או כתחליף לייעוץ מקצועי.
Call Now Button
שינוי גודל גופנים
ניגודיות