דף הבית
החלטות מיסוי
מיסוי מקרקעין
מיסוי מקרקעין – החלטת מיסוי בהסכם 71/06

מיסוי מקרקעין – החלטת מיסוי בהסכם 71/06

איחוד וחלוקה בחלקות גובלות ורצופות לפי סעיף 67 לחוק מבלי להזדקק להליכי תכנון

העובדות:

1.   חלקה א' (להלן: "חלקה א'") הינה בבעלות משותפת (במושע) של מר א' (5/8) ואחותו גב' ב' (3/8).

2.   חלקה ב' (להלן: "חלקה ב'") הינה בבעלות משותפת (במושע) של א' ואישתו (1/4 לכל אחד מבני הזוג) ושל גב' ב' ובעלה (1/4 לכל אחד מבני הזוג).

חלקה א'

3.  על פי תוכנית איחוד וחלוקה הוענקו זכויות בניה בחלקה א' וכן היא פוצלה ל-5 חלקות חדשות, חלקות 2 עד 6 בגוש A הנובעות מחלקה א'. על כל אחת מהחלקות ניתן לבנות שני קוטג'ים. חלקות 3 עד 6 הינן חלקות גובלות ורצופות ואילו חלקה 2 נמצאת מעבר לכביש אשר מפריד בינה לבין חלקות 3 עד 6.
4.  זכויות הבעלות בכל אחת מהחלקות החדשות (6 – 2) נשארו כפי שהיו בחלקה א', כלומר בעלות משותפת (במושע) בכל חלקה וחלקה של מר א' (5/8) וגב' ב' (3/8).

חלקה ב'

5.  על פי תוכנית איחוד וחלוקה הוענקו זכויות בניה בחלקה ב' וכן היא פוצלה ל-6 חלקות חדשות, חלקות 12 עד 17 בגוש A הנובעות מחלקה ב'. על כל אחת מהחלקות ניתן לבנות שני קוטג'ים. חלקות 12 עד 17 הינן חלקות גובלות ורצופות. חלקות 12 ו-17 בעלות שטח של 572 מ"ר ו-571 מ"ר בהתאמה. ואילו כל אחת מחלקות 13 עד 16 בעלת שטח של כ-515 מ"ר.

6.   זכויות הבעלות בכל אחת מהחלקות החדשות (17 – 12) נשארו כפי שהיו בחלקה ב', כלומר בעלות משותפת (במושע) בכל חלקה וחלקה של בני הזוג א' (1/2) ובני הזוג ב' (1/2).

7.  ברצון הצדדים לחלק בינהם מחדש את הבעלות בחלקות מבלי לשלם אחד לשני תשלומי איזון ומבלי להזדקק להליכי תכנון ספציפיים לאיחוד החלקות, כדלקמן (להלן: "החלוקה המבוקשת"):

א. חלקות 6 – 2 (חלקה א')
  •  חלקות 3 ו-4 בבעלות בלעדית של מר א'.
  •  חלקה 6 בבעלות בלעדית של גב' ב'.
  •  חלקה 5 בבעלות משותפת בחלקים שווים (קוטג' אחד לכל צד).
  •  חלקה 2 ללא שינוי, כלומר בעלות משותפת למר א' (5/8) ולגב' ב' (3/8).
ב. חלקות 17 – 12 (חלקה ב')
1.      3 חלקות בבעלות בלעדית של מר א' ואשתו.
2.      3 חלקות בבעלות בלעדית של גב' ב' ובעלה.
פרטי הבקשה:

החלוקה המבוקשת תהא פטורה לפי הוראות סעיף  67 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה), התשכ"ג-1963 (להלן: "החוק").

החלטת המיסוי ותנאיה:

1.      על החלוקה המבוקשת יחולו הוראות סעיף  67 לחוק. אין בכך בכדי לאשר כי החלוקה שתתבצע הינה בהתאם לשווי היחסי של חלקיהם בחלקות.
2.      במסגרת החלטת המיסוי נקבעו מגבלות ותנאים נוספים.

מלא פרטיך וניצור עמך קשר בהקדם!

© כל הזכויות שמורות לישועה נחמני - ייעוץ מס והשקעות
אין לראות במפורט לעיל כהמלצה כלשהי ו/או כתחליף לייעוץ מקצועי.
Call Now Button
שינוי גודל גופנים
ניגודיות