דף הבית
החלטות מיסוי
מיסוי מקרקעין
מיסוי מקרקעין – החלטת מיסוי בהסכם 68/06

מיסוי מקרקעין – החלטת מיסוי בהסכם 68/06

החלת סעיף 4א לחוק על תיקון פסק דין לאחר גירושין

העובדות:

1.      בני הזוג א' התגרשו בשנת 2002.

2.      בהסכם הגירושין, אשר ניתן לו תוקף של פסק דין על ידי ביהמ"ש לענייני משפחה (להלן:"פסק הדין הראשון"), נקבעו ביחס לבית המגורים של בני הזוג (להלן:"הבית") ההוראות הבאות כדלקמן:

2.1   לאשה ניתנה זכות למגורים בבית למשך פרק זמן קצוב ללא תשלום ולאחר מכן בתשלום.

2.2   לאחר פרק זמן הבית יימכר והתמורה תחולק באחוזים שנקבעו בין בני הזוג.

2.3   רק הבעל ימשיך לשלם את תשלומי חוב המשכנתא הרובצת על הבית, אולם בעת המכירה האשה תחזיר לו את מחצית הסכומים ששילם.

3.      בפסק הדין הראשון, אשר מטרתו העיקרית הייתה הפרדת הרכוש המשותף, לא נכללה האפשרות שאחד מבני הזוג ירכוש את זכויותיו של האחר בבית.

4.      המצב כיום הוא שבני הזוג כבר התגרשו, הבית לא נמכר, והאשה ממשיכה לגור בבית ואינה משלמת לבעל את חוב שכר הדירה ואילו הבעל משלם במלואם את תשלומי המשכנתא.

5.      בני הזוג מבקשים לתקן את פסק הדין הראשון בדרך של פנייה לבית המשפט לענייני משפחה. במסגרת תיקון פסק הדין הראשון מבקשים בני הזוג לקבוע כי כל הזכויות בבית יועברו לאשה, אך זאת בתמורה לתשלום סכום חד פעמי מוסכם לבעל.

פרטי הבקשה:

העברת זכויות הבעל בבית לאישה במסגרת תיקון פסק הדין הראשון אינה מהווה "מכירה" בהתאם להוראות סעיף  4א לחוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה), התשכ"ג, 1963 (להלן: "החוק").

החלטת המיסוי ותנאיה:

1.      על העברת זכויות הבעל בבית לאישה, במסגרת פירוק השיתוף בינהם, ובהתאם לתיקון פסק הדין הראשון יחולו הוראות סעיף  4א לחוק באם יתקבל אישור ביהמ"ש לענייני משפחה לתיקון האמור.

2.      במסגרת החלטת המיסוי נקבעו מגבלות ותנאים נוספים.

מלא פרטיך וניצור עמך קשר בהקדם!

© כל הזכויות שמורות לישועה נחמני - ייעוץ מס והשקעות
אין לראות במפורט לעיל כהמלצה כלשהי ו/או כתחליף לייעוץ מקצועי.
Call Now Button
שינוי גודל גופנים
ניגודיות