דף הבית
החלטות מיסוי
מיסוי מקרקעין
מיסוי מקרקעין – החלטת מיסוי בהסכם 50/08

מיסוי מקרקעין – החלטת מיסוי בהסכם 50/08

אי החלת הוראות סעיף 49 ו' בקבלת קרקע במתנה יותר מ 3 שנים שפני סיום הבנייה שמומנה מכספי מקבל המתנה

העובדות:

1.  המנוח מר א' נפטר בשנת 1986 והוריש לשלושת ילדיו (להלן: "הילדים") ולאשתו (להלן: "האם") מגרש (להלן: "המגרש"), כאשר 1/4 מהזכויות במגרש ירשו הילדים ו-3/4 מהזכויות במגרש ירשה האם.

2.  בשנת 2000 העבירה האם במתנה, את חלקה במגרש אותו קיבלה בירושה, לשלושת ילדיה בחלקים שווים.

3.   האחים שוקלים לבנות בבניה עצמית על המגרש, בנין בן שלוש דירות מגורים (כל אחד מהאחים יהיה בעלה של דירת מגורים אחת בשלמות). הבניה תתבצע כולה במימונם העצמי בלבד. בהתאם להערכתם שווי הקרקע שקיבל כל אחד במתנה, יהיה גבוה מ-50% משווי הדירה המוגמרת.

4.  הבניה טרם החלה וטרם ניתן היתר בניה.

5.  לאחר גמר הבניה ימכור כל אחד מהאחים את דירתו (להלן: "הדירה הנמכרת").

פרטי הבקשה:

בהנחה שכל אחד מהאחים לא מכר בארבע השנים שקדמו ליום המכירה דירת מגורים אחרת בפטור ממס שבח והתמורה לא הושפעה מזכויות בנייה בלתי מנוצלות – יש לראות בתקופת הצינון שבסעיף  49ו כמי שחלפה.

החלטת המיסוי ותנאיה:

1.  בנסיבות המתוארות לעיל לא יראו את הדירה הנמכרת כדירה שנתקבלה במתנה לעניין סעיף  49ו לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג-1963.

2.  במסגרת החלטת המיסוי נקבעו מגבלות ותנאים נוספים.

מלא פרטיך וניצור עמך קשר בהקדם!

© כל הזכויות שמורות לישועה נחמני - ייעוץ מס והשקעות
אין לראות במפורט לעיל כהמלצה כלשהי ו/או כתחליף לייעוץ מקצועי.
Call Now Button
שינוי גודל גופנים
ניגודיות