דף הבית
החלטות מיסוי
מיסוי מקרקעין
מיסוי מקרקעין – החלטת מיסוי בהסכם 3157/17

מיסוי מקרקעין – החלטת מיסוי בהסכם 3157/17

תיקון 83 לחוק – הוראת שעה למכירת קרקע לבניה

העובדות:
1.1 בעלי המניות בחברת X (להלן: "החברה") מעוניינים למכור קרקע הנמצאת בבעלות חברה שבהחזקתם ומבקשים להחיל על המכירה את הוראות תיקון 83 (להלן: "הוראת השעה") לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) תשכ"ג- 1963 (להלן: "החוק").

1.2 בעלי המניות מעוניינים לפעול לפי המתווה המתואר להלן:
1.2.1 בעלי המניות יעניקו אופציה ליזם לרכישת המקרקעין של החברה.
1.2.2 ערב מימוש האופציה ע"י היזם, החברה תפורק והזכויות במקרקעין יועברו לבעלותם של בעלי המניות, בהתאם לחלקם היחסי בחברה.
1.2.3 היזם יממש את האופציה לרכישת המקרקעין מול בעלי המניות.

הבקשה:

2.1 לאשר כי הוראת השעה תחול גם במצב בו ליזם אופציה לרכישת המקרקעין מבעלי המניות אשר תמומש עם פירוק החברה.
2.2 תקופת הבניה שעל פי הוראת השעה, תימנה מיום מימוש האופציה ולא מיום הענקתה.

תמצית הסדר המס ותנאיו:

3.1 הוראת השעה תחול במצב בו הוענקה, ליזם אופציה, ע"י בעלי המניות בחברה, אף אם הזכות טרם הגיעה לידיהם.
3.2 תקופת הבניה לעניין הוראת השעה, תימנה מיום מימוש האופציה ע"י היזם.
3.3 במסגרת החלטת המיסוי נקבעו תנאים נוספים.

מלא פרטיך וניצור עמך קשר בהקדם!

© כל הזכויות שמורות לישועה נחמני - ייעוץ מס והשקעות
אין לראות במפורט לעיל כהמלצה כלשהי ו/או כתחליף לייעוץ מקצועי.
Call Now Button
שינוי גודל גופנים
ניגודיות