דף הבית
החלטות מיסוי
מיסוי מקרקעין
מיסוי מקרקעין – החלטת מיסוי בהסכם 27/06

מיסוי מקרקעין – החלטת מיסוי בהסכם 27/06

התרת הוצאה לאיתור נכס כניכוי מהשבח (סעיף 39 לחוק)

העובדות:

1. גב' א' קיבלה הודעה מחברה המתמחה באיתור נכסים (להלן: "החברה"), לפיה, החברה איתרה נכס מקרק'עין הרשום על שם בעלה המנוח (להלן: "נכס מקרקעין"). החברה אינה "קרוב" כהגדרתו בסעיף 1 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה), התשכ"ג- 1963 (להלן: "החוק").

2.  ניסיונותיה של גב' א' לאתר את נכס המקרקעין בכוחות בעצמה לא צלחו והיא פנתה לחברה להעביר לה את המידע אודות הנכס.

3.  החברה התנתה את מתן המידע לגבי נכס המקרקעין בתשלום שכר עבור מתן השירות לאיתור הנכס (להלן: "תשלום השכר").

פרטי הבקשה:

לקבוע כי תשלום השכר לחברה מהווה הוצאה שתותר בניכוי במועד מכירת נכס המקרקעין על ידי גב' א', בהתאם להוראות סעיף  39(7ב) לחוק.

החלטת המיסוי ותנאיה:

1. תשלום השכר לחברה יותר בניכוי בעת מכירת נכס המקרקעין, בהתאם להוראות סעיף  39(7ב) לחוק ובלבד שההוצאה איננה מותרת בניכוי לפי פקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1961.

2.  במסגרת החלטת המיסוי נקבעו מגבלות ותנאים נוספים.

מלא פרטיך וניצור עמך קשר בהקדם!

© כל הזכויות שמורות לישועה נחמני - ייעוץ מס והשקעות
אין לראות במפורט לעיל כהמלצה כלשהי ו/או כתחליף לייעוץ מקצועי.
Call Now Button
שינוי גודל גופנים
ניגודיות