דף הבית
החלטות מיסוי
מיסוי מקרקעין
מיסוי מקרקעין – החלטת מיסוי בהסכם 135/06

מיסוי מקרקעין – החלטת מיסוי בהסכם 135/06

יום ושווי רכישה במתנה שלא הוכרה לעניין חוק מס עיזבון – סעיפים 27 ו- 37(ז)

העובדות:

1.      בשנת 1950 רכשו א' ו-ב' קרקע באיזור תל אביב (להלן: "הקרקע"). רכישת הקרקע נעשתה באמצעות הקצאה והדחה של מניות חברה. קרי, הקצאת מניות ל-א' ו-ב' תוך הדחת מניות המוכר. בסוף הליך הרכישה, החזיקו א' ו-ב' במניות חברה שהחזיקה בקרקע.

2.      בשנת 1964 העבירו א' ו-ב' את מניותיהם בחברה לילדיהם.

3.      העברת המניות לילדים נעשתה בדרך של "מתנה" (ללא תמורה), והיא דווחה למנהל מס שבח ואושרה כפטורה ממס שבח בהתאם להוראות סעיף  62 לחוק.

4.      בשנת 1965 נפטר א'. מאחר שממועד מתן המניות במתנה לילדיו ועד למועד
פטירתו חלפו פחות מ-3 שנים, נכללו המניות בנכסי העיזבון, וזאת מכוח הוראות סעיף  3(א)(3) לחוק מס עיזבון, התש"ט-1949.

5.      בשלהי שנת 1979 התפרקה החברה והמקרקעין הועברו לילדים – בעלי המניות דאז – בפטור ממס. עסקאות אלה דווחו כמתחייב בחוק והמקרקעין נרשמו על שם בעלי המניות.

הבקשה:

"יום הרכישה" במכירת המקרקעין על ידי הילדים יהא יום רכישת הקרקע על ידי א' (1950) ולא יום פטירתו של א' (1965).

החלטת המיסוי ותנאיה:

1.      סעיף  27 לחוק עוסק בקביעת שווי הרכישה של מתנה שלא הוכרה לצורך מס עזבון.

2.      סעיף  27 סיפא קובע כי על מנת שהשווי ייקבע לפי הוראות סעיף  29 סיפא, דהיינו כניסה לנעלי נותן המתנה, יש לקיים את התנאים הבאים:

א.      המתנה דווחה בהתאם לקבוע בסעיף  73 לחוק.

ב.       המוכר שילם את מס הרכישה שהוא חייב בו, לפני מות המוריש.

3.      בהתאם לעובדות, העברת המניות לילדים נעשתה בדרך של מתנה (ללא תמורה), ודווחה למנהל מס שבח במועד.

4.      כמו כן, עסקה זו לא הייתה חייבת באותה עת בתוספת מס וגם לא ניתן היה לרשמה בטאבו, שכן העברה זו התבצעה במניות. לפיכך, מתקיימים התנאים הקבועים בסעיף  27 סיפא ויום הרכישה נקבע לשנת 1950.

מלא פרטיך וניצור עמך קשר בהקדם!

© כל הזכויות שמורות לישועה נחמני - ייעוץ מס והשקעות
אין לראות במפורט לעיל כהמלצה כלשהי ו/או כתחליף לייעוץ מקצועי.
Call Now Button
שינוי גודל גופנים
ניגודיות