דף הבית
החלטות מיסוי
מיסוי מקרקעין
מיסוי מקרקעין – החלטת מיסוי בהסכם 121/06

מיסוי מקרקעין – החלטת מיסוי בהסכם 121/06

סעיף 4א' לחוק

העובדות:

1.      בני הזוג התגרשו בתאריך 5.11.98. עובר לגירושין, החזיקו בני הזוג דירה משותפת (להלן: "הדירה המשותפת").

2.      בתאריך 9.2.97 נחתם הסכם גירושין בה סוכם:

"היה והבעל יקבל בעתיד בירושה ו/או במתנה דירה אחת או יותר אשר שווין הכולל ביום קבלתן יהיה גבוה משווי דירת המגורים של הצדדים באותו יום, יעביר הבעל לידי האישה את הבעלות הבלעדית בדירה…"
3.      ברבות הימים ולאחר חתימת הסכם הגירושין, ירש הבעל דירה מעיזבון אביו (להלן: "דירת העיזבון"). הבעל מכר את הדירה שקיבל בירושה ביום 23.3.06.

4.      הבעל, לאור הסכם הגירושין, מבקש להעביר לגרושתו את חלקו בדירת המשותפת (טרם חלפו 4 שנים ממועד מכירת דירת העיזבון).

פרטי הבקשה:

לראות בהעברת חלקו של הבעל בדירה המשותפת כהעברה אגב גירושין, ולפיכך לא תיחשב כ"מכירה" מכוח הוראות סעיף  4א לחוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה), התשכ"ג-1963 (להלן "חוק מיסוי מקרקעין").

החלטת המיסוי ותנאיה:

העברת הזכויות בדירה המשותפת נעשית על פי פסק דין שניתן אגב הליכי גירושין, ולפיכך לא תהווה "מכירה" לצורכי החוק – והכל בהתאם להוראות סעיף  4א לחוק מיסוי מקרקעין.

מלא פרטיך וניצור עמך קשר בהקדם!

© כל הזכויות שמורות לישועה נחמני - ייעוץ מס והשקעות
אין לראות במפורט לעיל כהמלצה כלשהי ו/או כתחליף לייעוץ מקצועי.
Call Now Button
שינוי גודל גופנים
ניגודיות