דף הבית
החלטות מיסוי
מיסוי מקרקעין
מיסוי מקרקעין – החלטת מיסוי בהסכם 120/06

מיסוי מקרקעין – החלטת מיסוי בהסכם 120/06

סעיף 4א' לחוק

העובדות:

1.      בני זוג התגרשו ובהסכם גירושין שקיבל תוקף פסק דין נקבע שאם תימכר הדירה שבבעלותם המשותפת (להלן: "הדירה המשותפת"), תחולק התמורה בין בני הזוג בחלקים שווים.

2.      לאחר הגירושין רכשה האישה דירה נוספת ששוויה כמחצית המדירה המשותפת (להלן: "הדירה הנוספת"). האישה מחזיקה במלוא הזכויות בדירה הנוספת.

פרטי הבקשה:

בני הזוג מבקשים לבצע החלפת זכויות, באופן שהבעל יוותר על זכותו בדירה המשותפת ומנגד יקבל את זכויות האישה בדירה הנוספת. כך, ולאחר ההחלפה, האישה תחזיק במלוא הזכויות בדירה המשותפת ואילו הבעל יחזיק במלוא הזכויות בדירה הנוספת.

החלטת המיסוי ותנאיה:

1.      העברת חלק הדירה המשותפת לאישה מכוח הסכם הגירושין לא תיחשב "מכירה" לעניין החוק.

2.      בהעברת הדירה הנוספת, מהאישה לבעל, יחולו הוראות פרק חמישי 1 לחוק. מכירת הדירה הנוספת לא תקים חבות במס מכירה, אם וככל שהדירה תיחשב "דירת מגורים מזכה" לעניין החוק. יחד עם זאת, העברת הדירה הנוספת תקים חבות במס רכישה בידי הבעל, בהתאם למדרגות המס הקבועות בחוק.

3.      על אף האמור בסעיף  2 דלעיל, אם בית המשפט יאשר תוספת להסכם הגירושין ויאשר את החלפת הזכויות כאמור, יינתן אישור לפי סעיף  4א לחוק.

מלא פרטיך וניצור עמך קשר בהקדם!

© כל הזכויות שמורות לישועה נחמני - ייעוץ מס והשקעות
אין לראות במפורט לעיל כהמלצה כלשהי ו/או כתחליף לייעוץ מקצועי.
Call Now Button
שינוי גודל גופנים
ניגודיות