דף הבית
החלטות מיסוי
החלטות מיסוי בינלאומי
מיסוי בינלאומי – החלטת מיסוי בהסכם 118/06

מיסוי בינלאומי – החלטת מיסוי בהסכם 118/06

ייחוס רווח למוסד קבע

העובדות

1.   המבקשת הינה חברה זרה העוסקת בייעוץ השקעות ובניהולן תמורת דמי ניהול, ומתמחה בתחום ההקעות הפרטיות (להלן: "החברה"). החברה נמצאת בבעלות מס' משקיעים תושבי חוץ. לחברה צוות עובדים גדול הפועל במשרדיה ברחבי העולם. החברה אינה זכאית לקבל דמי הצלחה.

2.   פעילות החברה נעשית כולה מחוץ לישראל, ומעולם לא היה לה משרד או נציג בישראל העוסק במישרין או בעקיפין, בסוג זה של פעילות או כל פעילות אחרת.

3.   החל ממועד מסויים החלה החברה לפעול באופן מוגבל בישראל, באמצעות נציג ישראלי ששכרו את שירותיו (להלן: "הנציג הישראלי"). הנציג הישראלי פועל ממשרג בישראל והוא עוסק בשני התחומים הבאים:
3.1. גיוס לקוחות ישראלים לצורך ניהול חשבונות ההשקעה שלהם ע"י החברה בתמורה לדמי ניהול – פעילות הנציג הישראלי היא פעילות הנושאת אופי של שיווק וסיוע והיא כוללת בין היתר: זיהוי לקוחות פוטנציאלים בישראל, ארגון פגישות, הסברה, סיוע והשתתפות בהכנת מצגות, סיוע אדמ' בנוגע לקשר שבין החברה לבין לקוחותיה, סיוע בהכנת חומר שיווקי ובהפצתו וקשרי לקוחות.

3.2. איתור השקעות בישראל בעבור קרן השקעות זרה המעוניינת להשקיע בקרנות הון סיכון ישראליות – ניתוח הכדאיות, ההמלצות וההחלטות בנוגע להשקעות האמורות נעשות, רובן ככולן, ממשרדה של החברה בחו"ל. יחד עם זאת, הנציג הישראלי מסייע לחברה באיתור ראשוני של השקעות בישראל, באיסוף ידיעות על התעשייה בישראל, ארגון פגישות עם מנהלי קרנות וכיו"ב.

 1. בתמורה לשירותיו, זכאי הנציג הישראלי לשכר בסכום קבע ולבונוס המחושב כחלק מדמי הניהול להם זכאית החברה מלקוחותיה הישראליים. המידה ותיקבע תכנית תגמול הונית או אחרת לנציג, על החברה להודיע לרשות המיסים וההכנסה המיוחסות למוסד קבע לפי אישור זה תיקבע ע"י הרשות.

  5.   לנציג הישראלי אין כל הסמכות להתחייב בשם החברה ואין הוא נוטל חלק בתהליך קבלת החלטות ההשקעה של החברה ועל בחינתן או על הערכתן של השקעות פוטנציאליות. לנציג הישראלי לא תהא סמכות לחייב את החברה כלפי כל גורם שהוא.

  פרטי הבקשה

  החברה מבקשת כי יאושר לה שאין לה מוסד קבע בישראל והיא מבקשת להסדיר את חבות המס שלה בישראל, אם בכלל.

  החלטת המיסוי ותנאיה

  1.    החלטת המיסוי הותנתה בכך שהעובדות שנמסרו הן נכונות ומלאות.

  2.   נקבע כי לחברה יש מוסזד קבע בישראל בכל הנוגע לפעילותה בישראל, במנוהלות בין היתר באמצעות המשרד בישראל (להלן: "מוסד הקבע").

  3.   הרווחים שייוחסו למוסד הקבע ייקבעו לפי שיטת +cost על בסיס ההוצאות התפעוליות בישראל בגין החזקת המשרד בישראל, העסקתו של הנציג הישראלי או כל עובד אחר במשרד וכן, כל בונוס, והכנסה הנובעת מתכנית תגמול הונית או אחרת, פרמיות וכיו"ב שהנציג הישדראלי זכאי לקבל בשל עבודתו, וכל יתר ההוצאות הקשורות להחזקת המשרד בישראל, לרבות דמי שכירות והוצאות הנגרמות בגין אירוחם בישראל של נציגי החברה.

  4.   מהרווחים המיוחסים למוסד הקבע כאמור לעיל, לא יותר קיזוזם של הפסדים.

  5.   החלטה זו תהא בת תוקף, כל עוד הנציג הישראלי לא יהיה מעורב בקבלת החלטות השקעה בנוגע לפעילות החברה, לרבות בתחום פעילות ההשקעות בישראל. המשרד בישראל לא יעסיק עובדים שיועסקו בניסוחם וחתימתם של הסכמי התקשרות או הסכמים אחרים (עם המשקיעים או עם קרנות מטרה) או בביצוע שירותים הקשורים לתחום זה.

  6.   במסגרת פעילותו של נציג הישראלי עבור החברה, יבצע הלה רק את הפעילות המסייעת המפורטת להלן:

  איסוף אינפורמציה לגבי תעשיית הון סיכון בישראל ואספקתה למנליה ועובדיה של החברה, השתתפות כללית בימי עיון בתחום הון הסיכון בישראל, נוכחות בישיבות וועדות ההשקעה של הקרנות המושקעות בתחום פעילות הון הסיכון בישראל, נוכחות בפגישות של נציגי המשקיעים המוסדיים הישראלים עם נציגי החברה בעת ביקורם בישראל או קיום פגישות עם אותם גופים למטרות התעדכנות, עדכון, קבלת מידע ודיווח, פעילות עזר וסיוע כללי בענייני פירוסים, אד', דיווח, קשרי לקוחות וכיו"ב.

  במסגרת פעילותו בישראל עבור החברה, לא יבצע הנציג את הפעולות הבאות: השתתפות או השפעה בקבלת החלטות בישיבות הנהלה אודריקטוריון הנוגעות לביצוע השקעות, קבלת החלטות מטעם החברה, ייצוג החברה בקשר להשקעות שבוצעו בישראל, השתתפות בניהול קרנות או חברות מטרה, חתימה על חוזים והסכמי התקשרות מטעם החברה מול גורמים כלשהם בישראל או בחו"ל הנוגעים לפעילותה.

מלא פרטיך וניצור עמך קשר בהקדם!

© כל הזכויות שמורות לישועה נחמני - ייעוץ מס והשקעות
אין לראות במפורט לעיל כהמלצה כלשהי ו/או כתחליף לייעוץ מקצועי.
Call Now Button
שינוי גודל גופנים
ניגודיות