דף הבית
החלטות מיסוי
החלטות מיסוי בינלאומי
מיסוי בינלאומי – החלטת מיסוי בהסכם 107/06

מיסוי בינלאומי – החלטת מיסוי בהסכם 107/06

זיכוי עקיף לפי סעיף 203ב לפקודה

העובדות

1.    המבקשות הינן חברות תושבות ישראל, המחזיקות כל אחת 40% ממניות ממניות חברה תושבת חוץ (להלן: "החברה הזרה").

2.   החברה הזרה מחזיקה ב- 50% מהזכויות בתושתפות שהוקמה לפי דין זר (להלן: "השותפות הזרה").

3.   השותפות הזרה מחזיקה במניות של חברות תושבות חוץ, בשיעורי החזקה הנעים בין 50% ל- 100%. חברות אלו מחזיקות בנכסים מחוץ לישראל (להלן: "חברות הנכסים"), מפיקות מהן הכנסה ומחוייבות במס חברות בגין הכנסתן במדינות בהן מצויים הנכסים (להלן: "המס הזר").

4.   השותפות הזרה הינה "שקופה" לצרכי מס במדינה בה הוקמה, ולפיכך הכנסותיה מיוחסות לחברה הזרה במישרין, ולא חל מס נוסף בחלוקת רווחיה לחברה הזרה.

5.   עפ"י דיני המס במדינה בה הוקמה השותפות, השותפות שקופה הן לעניין הכנסות מדיבידנדים, והן לעניין אחזקת נכסים ורווחי הון המופקים ממימושים.

פרטי הבקשה

המבקשות ביקשו לתבוע זיכוי ממס בישראל בשל המס הזר, וזאת בהתאם להוראות סעיף 203ב לפקודה (זיכוי עקיף).

החלטת המיסוי ותנאיה

1.   לעניין הגדרת "הכנסה שממנה חולק הדיבידנד" בסעיף 126ג לפקודה, ייחשבו חברות הנכסים כחברות המוחזקות במישרין ע"י החברה הזרה.

2.   שיעור ההחזקה לעניין זה יחושב ע"י הכפלת שיעור זכותה של החברה הזרה בשותפות זרהבשיעור ההחזקה של השותפות הזרה בכל אחת מחברות הנכסים.

3.   לפיכך, יינתן זיכוי בגין המס הזר לפי הוראות סעיפים 126ג ו- 203ב לפקודה, בהתקיים תנאיהם.

4.   על המבקשות הוטלו חובות דיווח לגבי החברה הזרה, השותפות והשקעותיהן של חברות הנכסים.

מלא פרטיך וניצור עמך קשר בהקדם!

© כל הזכויות שמורות לישועה נחמני - ייעוץ מס והשקעות
אין לראות במפורט לעיל כהמלצה כלשהי ו/או כתחליף לייעוץ מקצועי.
Call Now Button
שינוי גודל גופנים
ניגודיות