דף הבית
החלטות מיסוי
חקלאות
חקלאות – החלטת מיסוי בהסכם 5878/15

חקלאות – החלטת מיסוי בהסכם 5878/15

פריסת מס שבח לחברות בקיבוץ שיתופי

העובדות:
1 . הנישומות הן שלוש חברות קיבוץ אשר סעיפי 54-60 לפקודה חלות עליו.
2 . הנישומות מכרו נכס מקרקעין וביקשו לערוך פריסה של השבח בהתאם לסעיף 48 א(ה) לחוק מיסוי מקרקעין לשנים 2011-2014 .
3 . בהיותן חברות קיבוץ שיתופי ומכאן הקושי לבצע פריסה בהיעדר נתונים ודיווחים במערכי המס בין שנות המס המבוקשות.
4 . לנישומות לא הייתה הכנסה חייבת במס אשר לא נכללה בדיווח המס של הקיבוץ.

הבקשה:

הנישומות מבקשות לאשר כי לצורך חישוב מס השבח יתאפשר להן לפרוס מס שבח בהתאם לסעיף 48 א(ה) לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) התשכ"ג- 1963 .

תמצית הסדר המס ותנאיו:

1 . בכפוף לכך כי החברות יצהירו כי אין להם הכנסות אשר לא נכללו בדו"ח הקיבוץ.
2 . בכפוף לאישור רו"ח של הקיבוץ בגובה ההכנסה החייבת אשר יוחסה לחברות הקיבוץ בדו"ח המס של הקיבוץ בהתאם לסעיף 57 (א) לפקודה.
3 . רשות המיסים תאפשר לפרוס את חלק רווח ההון הריאלי בהתאם ל 91(ה)(1) לפקודה לשנים 2011 – 2014 .
4 . חישוב ההכנסה החייבת תעשה בהתאם במדרגות המס על פי סעיף 121 לפקודה, תוספת ההכנסה שלא דווחה במסגרת הדוחות המס של הקיבוץ תיווסף להכנסתם החייבת בהתאם לשיעורי המס על פי סעיף 121 לפקודה, אשר דווחו בקיבוץ וכן הכנסה חייבת בהתאם לשיעורי מס מוגבלים, אשר לא נכללו בדוחות המס של הקיבוץ.
5 . מובהר ומוסכם כי הכנסות הקיבוץ הן אלו אשר יזכו תחילה לשיעורי המס הנמוכים בהתאם לסעיף 121(ב)(1) לפקודה, ועליהן יתווספו הכנסת השבח נשוא החלטה זו.
6 . מובהר ומוסכם כי לא יתאפשר קיזוז נקודות זיכוי אישיות כנגד המס הנובע מפריסת השבח.
7 . מובהר ומוסכם, כי הנישומות ישלמו את הפרש המס הנובע מתוספת השבח כאמור לעיל. הפרשי המס יישאו ריבית והפרשי הצמדה החל מ 60 יום מכירת הנכס.
8 . ידוע, מובהר ומוסכם, לאחר שיערכו לקיבוץ שומות סופית ו/או במידה ולאחר שהקיבוץ יבקש לבצע פריסה רווח הון בהתאם לאמור בסעיף 91(ה)(1) לפקודה. פקיד השומה רשאי יהיה להפעיל הסמכות לתקן את השומות בהתאם לסעיף 147(א)(1) לפקודה. הפרשי המס בהתאם לסעיף זה יישאו ריבית והפרשי הצמדה בדומה לסעיף 7 כאמור לעיל .

מלא פרטיך וניצור עמך קשר בהקדם!

© כל הזכויות שמורות לישועה נחמני - ייעוץ מס והשקעות
אין לראות במפורט לעיל כהמלצה כלשהי ו/או כתחליף לייעוץ מקצועי.
Call Now Button
שינוי גודל גופנים
ניגודיות