דף הבית
החלטות מיסוי
חקלאות
חקלאות – החלטת מיסוי בהסכם 4479/15

חקלאות – החלטת מיסוי בהסכם 4479/15

פדיון מניות באגודת אחזקות אגודה שיתופית חקלאית

העובדות:
1. אגודת אחזקות שהינה אגודה שיתופית חקלאית (להלן: "האגודה") התאגדה ביום 22.11.2004 . ערכה של יחידת השתתפות באגודה הינו כ- שקל אחד.
2. הפונה היא יורשת של חבר אגודה אשר החזיק ב 5840- יחידות השתתפות באגודה.
3. בהתאם לסעיף 10 לתקנון האגודה "זכות החברות האגודה אינה סחירה והיא אינה ניתנת להעברה, לשעבוד, לעיקול, להורשה או לפיצול".
4. תקנון האגודה קובע פדיון יחידות ההשתתפות על פי ההון העצמי הרשום בספרי האגודה.
5. מאחר והאגודה הוציאה מאזנים לראשונה בשנת 2011 לא ניתן היה לבצע פדיון זכויות קודם לכן. שווי הפדיון של יחידת ההשתתפות הינו כ 15.99 ש"ח.

הבקשה:

לראות את פדיון הזכיות בתאגיד האחזקות כנכלל במסגרת סעיף 94 ד' לפקודה.

תמצית הסדר המס ותנאיו:

1. נקבע כי על פדיון הזכויות באגודה לא יחול סעיף 94ד' לפקודה, בין היתר, מהסיבות הבאות:
1.1 . האגודה התאגדה לאחר המועד הקובע כהגדרתו בסעיף 94 ד' לפקודה (1/1/2003), ועל כן הפטור אינו חל על פדיון יחידות השתתפות באגודה השיתופית שהונפקו לאחר המועד הקובע.
1.2 . הפטור אינו חל על פדיון היחידות באגודה היות והאגודה הינה אגודת אחזקות ולא אגודה אשר מטרותיה הינה פעילות בתחום התחבורה, תובלה, יצור, או שירותים.
1.3 . למוריש ליום הקובע לא הייתה זכאות לפטור על פי סעיף 94ד' לפקודה בגין פדיון הזכויות הנ"ל ולפיכך גם על היורש לא יחול הפטור האמור.
2. לעניין הגדרת "מחיר מקורי" בהתאם לסעיף 88 לפקודה של הזכיות באגודה יהיה המחיר המקורי אפס.
3. לעניין הגדרת" יום הרכישה" בהתאם לסעיף 88 לפקודה יהיה יום הרכישה יום קבלת המוריש לחברות בקיבוץ.

מלא פרטיך וניצור עמך קשר בהקדם!

© כל הזכויות שמורות לישועה נחמני - ייעוץ מס והשקעות
אין לראות במפורט לעיל כהמלצה כלשהי ו/או כתחליף לייעוץ מקצועי.
Call Now Button
שינוי גודל גופנים
ניגודיות