דף הבית
החלטות מיסוי
חוק עידוד השקעות הון
חוק עידוד – החלטת מיסוי שלא בהסכם 8769/15

חוק עידוד – החלטת מיסוי שלא בהסכם 8769/15

הכנסות ממתן שירותים באמצעות תוכנה

העובדות:
1. חברה תושבת ישראל (להלן: "החברה") עוסקת בפיתוח תוכנה לשיווק והפצה של חבילות תיירות ונופש (להלן: "התוכנה"). החברה מעניקה זכות שימוש בתוכנה לחברה קשורה אשר משווקת את חבילות הנופש והתיירות באמצעות התוכנה מחוץ לישראל (להלן: "החברה המשווקת"). החברה המשווקת אינה מעסיקה כלל עובדים וכל פעילותה מבוצעת באמצעות עובדי החברה.
2. החברה המשווקת משלמת לחברה בגין זכות השימוש בתוכנה וכן בגין שירותי השיווק המבוצעים על ידי עובדי החברה.
3. החברה מעסיקה 15 עובדי פיתוח וכ- 100 עובדי מכירות ושיווק עבור החברה המשווקת.

הבקשה:

לאשר כי מפעל של החברה הינו "מפעל תעשייתי" וכן שהכנסותיה ממתן זכות שימוש בתוכנה הן "הכנסה מועדפת" בהתאם להוראות סעיף 51 לחוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט 1959- (להלן: "החוק").

 

תמצית הסדר המס ותנאיו:

1. נקבע כי מפעלה של החברה אינו "מפעל תעשייתי" מאחר ועיקר פעילותה של החברה אינה פעילות ייצורית, על אף שמבוצעת באמצעות תוכנה המפותחת בחברה.
2. נקבע שהכנסותיה של החברה אינן "הכנסה מועדפת" מאחר והן נובעות ממכירת שירותי תיירות ולא ממתן זכות שימוש בתוכנה וזאת משום שהתוכנה משמשת פלטפורמה המהווה כלי באמצעותו מספקת החברה ללקוחותיה במישרין ו/או בעקיפין שירותי תיירות.

מלא פרטיך וניצור עמך קשר בהקדם!

© כל הזכויות שמורות לישועה נחמני - ייעוץ מס והשקעות
אין לראות במפורט לעיל כהמלצה כלשהי ו/או כתחליף לייעוץ מקצועי.
Call Now Button
שינוי גודל גופנים
ניגודיות