דף הבית
החלטות מיסוי
חוק עידוד השקעות הון
חוק עידוד – החלטת מיסוי בהסכם 6556/12

חוק עידוד – החלטת מיסוי בהסכם 6556/12

חברה המחזיקה בשני מפעלים אשר אינם "קשורים" זה לזה

שנת בחירה 2009), וזאת בכפוף להוראות סעיף 51 לחוק.

3.   נקבע שמפעל מוצרי הניקוי של החברה ומפעל מוצרי הנייר של החברה ייחשבו כשני מפעלים שונים ונפרדים וזאת אף אם החברה תבקש להחיל על עצמה את הוראות תיקון מס' 68 לחוק (בין היתר לצורך מבחן פיזור השווקים הקבוע בסעיף 18א(ג)(1) לחוק). במידה והחברה תבחר להחיל על עצמה את הוראות תיקון מס' 68 לחוק, היא לא תוכל לעשות זאת לגבי מפעל אחד אלא תהיה חייבת להחיל את הוראות התיקון על כלל מפעליה של החברה (על אף ההפרדה בין המפעלים).

4.   נקבע שלא יראו את מפעל מוצרי הניקוי כמפעל הקשור למפעל מוצרי הנייר של החברה כל עוד מתקיימים התנאים הקבועים בפסקה (א) להגדרת "מפעל קשור" שבסעיף 51 לחוק לגבי כל אחד ממפעליה של החברה. האישור יהא תקף, כל עוד תישמר ההפרדה בין המפעלים של החברה (מיקום, עובדים וכו').

5.  לעניין מכירותיה של החברה מחוץ לישראל באמצעות חברת ההפצה, נקבע שיחולו הוראות החלטת מיסוי 9/07 בנושא "מכירות באמצעות סוכן". כמו כן, נקבע כי חברת ההפצה תדווח על הכנסותיה3 על בסיס נטו בהתאם להוראות הבהרה מס' 84 של המוסד הישראלי לתקינה חשבונאית.

6.   במסגרת החלטת המיסוי נקבעו מגבלות ותנאים נוספים.


1.   "מפעל תעשייתי" ו"מפעל קשור" – כהגדרת המונחים בסעיף 51 לחוק עובר לתיקון מס' 68.

2.   כנוסחו עובר לתיקון מס' 68י.

3.   הדיווח החשבונאי בדוחותיה הכספיים.

4.   לעניין זה, הבהרה מס' 8 – דיווח הכנסות על בסיס ברוטו או על בסיס נטו.

מלא פרטיך וניצור עמך קשר בהקדם!

© כל הזכויות שמורות לישועה נחמני - ייעוץ מס והשקעות
אין לראות במפורט לעיל כהמלצה כלשהי ו/או כתחליף לייעוץ מקצועי.
Call Now Button
שינוי גודל גופנים
ניגודיות