דף הבית
החלטות מיסוי
חוק עידוד השקעות הון
חוק עידוד – החלטת מיסוי בהסכם 5867/17

חוק עידוד – החלטת מיסוי בהסכם 5867/17

מפעל טכנולוגי מועדף שרוכש IP

העובדות:
1 .חברה תושבת ישראל (להלן: "החברה")עוסקת במתן שירותי מחקר ופיתוח עבור חברה קשורה מחוץ לישראל (להלן: "מרכז הפיתוח") ובנוסף בבעלותה מפעל לייצור מוצרים המבוססים על הקניין הרוחני (להלן: "ה- IP ")אשר מפותח במרכז הפיתוח (להלן: "מפעל הייצור").
2 .בגין ה- IP ,רשמה החברה הקשורה פטנטים במדינות שונות.
3 .הכנסותיה של החברה היו כדלקמן:
3.1 הכנסות מכירת המוצרים המיוצרים במפעל הייצור תוך תשלום תמלוגים עבור השימוש ב- IP של החברה הקשורה.
3.2 הכנסות ממתן שירותי מו"פ לחברה הקשורה במודל של עלות ומרווח (+COST.)
4 .בכוונת החברה לרכוש את ה- IP מהחברה הקשורה בדרך של קבלת זכות שימוש בלעדית מהחברה הקשורה (ללא העברת הרישום בפועל). החל ממועד רכישת ה- IP ,מרכז הפיתוח לא יתן עוד שירותי מו"פ לחברה הקשורה אלא יפתח עבור החברה. בנוסף, מפעל הייצור לא ישלם תמלוגים עבור זכות השימוש ב- IP.

 

פרטי הבקשה:
1 .החברה ביקשה שמפעלה יהווה "מפעל טכנולוגי מועדף" כמשמעותו בסעיף 51כד לחוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט-1959( להלן: "החוק") כנוסחו לאחר תיקון מס' 73.
2 .החברה ביקשה כי הכנסותיה ממכירת המוצרים יהיו "הכנסה טכנולוגית" כמשמעות המונח בסעיף 51כד לחוק.

 

החלטת המיסוי ותנאיה:
1 .נקבע כי יראו במפעל החברה כ"מפעל טכנולוגי מועדף" על בסיס עמידתה בתנאים הקבועים בהגדרה הקבועה בסעיף 51כד בכל שנת מס. לעניין בדיקת התקיימות התנאים הקבועים בהגדרה לשנות המס שטרם רכישת ה- IP ,נקבע שלצורך בדיקת התנאי הקבוע בסעיף (1 ) להגדרת "מפעל טכנולוגי מועדף", יראו בהוצאות המו"פ שהוציאה החברה במסגרת מתן שירותי המו"פ לחברה הקשורה במרכז הפיתוח, כהוצאות מו"פ.
2 .נקבע שהכנסותיה של החברה ממכירת המוצרים המבוססים על ה- IP החל ממועד רכישתו על ידי החברה (ללא צורך בהעברת הרישום בפועל אלא באמצעות רכישת זכות השימוש ב- IP),יהיו "הכנסה טכנולוגית" כהגדרתה בסעיף 51כד לחוק.
3 .נקבע שמתוך הכנסתה של החברה, יש לחשב את ההכנסה המיוחסת לפעילות הייצור בהתאם למנגנון הקבוע בתקנות עידוד השקעות הון (הכנסה טכנולוגית מועדפת ורווח הון למפעל טכנולוגי) התשע"ז-2017 (להלן: "התקנות").
4 .במסגרת החלטת המיסוי נקבעו מגבלות ותנאים נוספים.

מלא פרטיך וניצור עמך קשר בהקדם!

© כל הזכויות שמורות לישועה נחמני - ייעוץ מס והשקעות
אין לראות במפורט לעיל כהמלצה כלשהי ו/או כתחליף לייעוץ מקצועי.
Call Now Button
שינוי גודל גופנים
ניגודיות