דף הבית
החלטות מיסוי
חוק עידוד השקעות הון
חוק עידוד – החלטת מיסוי בהסכם 5674/11

חוק עידוד – החלטת מיסוי בהסכם 5674/11

תקנון מחזור בסיס בעקבות שינוי מודל עסקי

העובדות:

 

 1. חברה תושבת ישראל (להלן: "החברה") עוסקת בפיתוח, ייצור ושיווק של מערכות רפואיות מבוססות טכנולוגיה X. החברה הינה בעלת מעמד של מפעל מאושר ומפעל מוטב1בהתאם להוראות החוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט-1959 (להלן: "החוק").
 2. במהלך שנת 2003 החברה מכרה את פעילותה, לרבות ידע, טכנולוגיה Xוקניין רוחני, לחברה אמריקאית שאינה קשורה לחברה (להלן: "חברה A") תמורת אחוז מסוים במניות של חברה A. בעקבות העסקה, החברה החלה לפעול במודל עסקי של מתן שירותי מחקר ופיתוח עבור חברה A תמורת הכנסות הנגזרות מהעלות בתוספת מרווח קבוע (+ COST). חברה A החלה למכור את המוצרים מבוססי טכנולוגיה X ללקוחותיה באופן ישיר.
 3. בתום שנת 2006, בעקבות רכישתה של חברה Aעל ידי תאגיד אמריקאי בינלאומי (להלן: "התאגיד האמריקאי"2, החברה מכרה לתאגיד האמריקאי את כלל מניותיה בחברה A ובנוסף רכשה מחברה A את כל הפעילות מבוססת טכנולוגיה X, לרבות הידע והקניין הרוחני (להלן: "עסקה 2006"). בעקבות עסקה 2006, החברה חדלה מלפעול במודל של מתן שירותי מחקר ופיתוח, כאמור לעיל, וחזרה לפעול במודל של פיתוח, ייצור ושיווק עצמי של הטכנולוגיה והמוצרים.
 4. החל משנת 2007 החברה החלה לשווק את מוצריה בארה"ב ובאירופה באמצעות חברות בנות מחוץ לישראל (עיקר מכירות החברה) ובמזרח הרחוק באופן ישיר. מכירות החברה לחברות הבנות כאמור בוצעו תמורת מחיר מכירה ללקוח סופי פחות הנחה בגובה אחוז מסוים וזאת בהתבסס על סקר מחירי העברה.

 

פרטי הבקשה:

 

 1. לאשר כי מפעל החברה הינו "מפעל תעשייתי" כמשמעות המונח בסעיף 51 לחוק.
 2. לאשר כי ההרחבה במפעל החברה היא "מפעל מוטב" (שנת בחירה 2007)3, כמשמעותו בסעיף 51 לחוק.
 3. לקבוע את מחזור הבסיס של ההרחבה (מפעל מוטב, שנת בחירה 2007) בהתחשב בשינוי המודל העסקי של החברה בעקבות עסקה 2006 ובהתחשב במכירות החברה לחברות הבנות מחוץ לישראל המגלמות הנחה בגובה אחוז מסוים, כמפורט בסעיף 4 לעובדות.

 

החלטת המיסוי ותנאיה:

 

 1. נקבע כי יראו במפעל החברה כ"מפעל תעשייתי" כהגדרתו בסעיף 51 לחוק וכי יראו בהרחבה שביצעה החברה כמפעל מוטב (שנת בחירה 2007) בהתקיים התנאים וההוראות שנקבעו בסעיף 51 לחוק.
 2. נקבע להרחבה מחזור בסיס כממוצע המחזורים בשנות המס 2004-2006 של חברה Aממכירותיה של המוצרים מבוססי טכנולוגיה X בשנים אלה.
 3. נקבע כי בקביעת מחזור בסיס, כאמור לעיל, אין לקחת בחשבון הפחתה הנובעת מהנחות שמעניקה החברה במכירותיה, החל משנת 2007, לחברות הבנות מחוץ לישראל.
 4. במסגרת החלטת המיסוי נקבעו מגבלות ותנאים נוספים.

 

 

 

 

 

 

 

 

1.     "מפעל מוטב" – כמשמעותו בסעיף 51 לחוק כנוסחו לאחר תיקון מס' 60.

2.     התאגיד האמריקאי לא היה קשור טרם העסקה לחברה ו/או לחברה A.

3.     השקעה מזערית מזכה על פני 3 שנים (2005-2007).

 

מלא פרטיך וניצור עמך קשר בהקדם!

© כל הזכויות שמורות לישועה נחמני - ייעוץ מס והשקעות
אין לראות במפורט לעיל כהמלצה כלשהי ו/או כתחליף לייעוץ מקצועי.
Call Now Button
שינוי גודל גופנים
ניגודיות