דף הבית
החלטות מיסוי
חוק עידוד השקעות הון
חוק עידוד – החלטת מיסוי בהסכם 54/06

חוק עידוד – החלטת מיסוי בהסכם 54/06

קביעת התנאים לחברה המבקשת להקים מפעל ייצורי ונעזרת בקבלני משנה

העובדות:

1. החברה מבקשת להקים מפעל לייצור פתרונות לאריזת מטענים על גבי משטחים המיועדים להובלה אווירית. הפיתרון המוצע מבוסס על פיתוח ייחודי של ניילון שיחליף את השימוש ברשתות המקובל כיום.

2. החברה רשמה את ההמצאה כפטנט במספר מדינות בעולם ובכוונתה להקים מפעל בישראל שירכז את הייצור והשיווק של המערכת החדשה לשינוע מטענים.

3.המערכת לשינוע מטענים מורכבת ממתקן אריזה ומניילון, את מתקן האריזה תרכוש החברה מספקים בארץ או בחו"ל ואילו ייצור הניילון הייחודי יבוצע באמצעות קבלני משנה בישראל.

פרטי הבקשה:

לאשר כי ההכנסה הנובעת מייצור הניילון תהווה הכנסה מוטבת כמשמעותה בחוק לעידוד השקעות הון.
החלטת המיסוי ותנאיה:

באישור נקבע כי ההכנסה הנובעת מייצור ניילון בלבד (למעט הכנסות ממתקן האריזה) תהווה הכנסה מוטבת כמשמעותה בחוק בהתקיים כל התנאים הבאים:

1.     פעילות החברה, למעט פעילות שיווקית תבוצע בישראל.

2.   החברה תייצר את עטיפות הניילון ואת הקרסים במפעלה בישראל או באמצעות מפעלים בישראל של קבלני משנה. החברה לא תבצע כל פעילות ייצורית באמצעות קבלני משנה המייצרים מחוץ לישראל.

3.      בכל מקרה, החברה תבצע את הפעולות הבאות במפעלה:

א.      פיתוח המוצרים ותחזוקת הידע הצבור בחברה (תחזוקת IP), החברה תעסיק לפחות 3 אנשי פיתוח אשר יעסקו בעניין.

ב.      החברה תעסיק לפחות 2 עובדים שיועסקו בבקרת איכות למוצרים המיוצרים על ידי קבלני המשנה.

ג.       החברה תעסיק לפחות עובד אחד שיפקח על פעילות הייצור המתבצעת על ידי קבלני משנה.

ד.      פעילות הלוגיסטיקה יבוצעו במפעל החברה, ולעניין זה תייחד החברה לפחות 2 עובדים.

ה.      מחלקות השיווק, הכספים וההנהלה, ימוקמו במפעל החברה.

ו.       קבלני המשנה של החברה ייצרו את מוצרי הניילון ואת הקרסים לפי הנחיות מדויקות שתועברנה אליהם על ידי החברה.

ז.       קבלני המשנה לא יהיו שותפים, בשום צורה ואופן, לסיכון היזמי ו/או לסיכון העסקי הגלום בעסקי החברה. ולא יהיו רשאים למכור לאף גורם אחר.

4.      לעניין סיווג המפעל לאזור פיתוח מסוים נקבע כי:
א.      במידה שמפעלה של החברה יהא ממוקם באזור פיתוח א'ובמידה שכל קבלני המשנה של החברה יפעלו באזור פיתוח א', מפעלה של החברה יהא זכאי ליהנות ממעמד של מפעל הפועל באזור פיתוח א'.

ב.      בכל מקרה אחר, מעמדו של המפעל ייגזר מהאזור, שעדיפותו לצורכי החוק היא נחותה יותר, מבין כל אלה:(א) האזור בו ממוקם מפעל החברה (ב) האזור בו ממוקמים קבלני המשנה.

מלא פרטיך וניצור עמך קשר בהקדם!

© כל הזכויות שמורות לישועה נחמני - ייעוץ מס והשקעות
אין לראות במפורט לעיל כהמלצה כלשהי ו/או כתחליף לייעוץ מקצועי.
Call Now Button
שינוי גודל גופנים
ניגודיות