דף הבית
החלטות מיסוי
חוק עידוד השקעות הון
חוק עידוד – החלטת מיסוי בהסכם 5297/15

חוק עידוד – החלטת מיסוי בהסכם 5297/15

פעילות הפקת חשמל בתחנת כח פוטו וולטאית גדולה – החלטת מיסוי בהסכם

העובדות
  1.  חברה תושבת ישראל (להלן: "החברה"( פועלת על מנת להקים תחנות כח פוטו וולטאיות גדולות בישראל הפועלות באמצעות אנרגית השמש בטכנולוגיה פוטו וולטאית (להלן: תחנות הכח")
  2. החברה השקיעה סכומים מהותיים בהקמת תחנות הכח ורכישת הציוד הנדרש להפעלתן לרבות מספר רב של לוחות פוטו וולטאיים, שנאים, ממירי מתח ותחנת בקרה למדידת איכות זרם החשמל טרם העברתו לרשת החשמל הארצית.
  3.  החשמל שיופק בתחנת הכח יימכר לחברת החשמל.   

פרטי הבקשה

לאשר כי תחנת הכח הינה "מפעל תעשייתי" כהגדרת המונח בחוק לעידוד תעשייה (מסים), התשכ"ט – 1969 (להלן: "חוק עידוד התעשייה").

 

החלטת המיסוי ותנאיה

  1. נקבע כי פעילות תחנת הכח של החברה תהווה "מפעל תעשייתי" כהגדרתו בחוק עידוד התעשייה החל מסיום הקמת תחנת הכח והפעלתה באופן מלא, בהתקיים בכל שנת מס כל התנאים שלהלן:
1.1  עיקר הפעילות היצרנית של תחנת הכח תהא מייצור חשמל. לעניין זה, עיקר הפעילות היצרנית משמעו שעלויות ייצור הפקת החשמל לא יפחתו מ 75% מסך העלויות ועיקר ההכנסות משמעו בשיעור שלא יפחת מ 90% מהמפעל התעשייתי.
1.2  העסקת מספר מינימלי משמעותי של עובדים השייכים במישרין לתהליך ייצור החשמל.
1.3  עמידה בפועל בכל יתר התנאים הקבועים בחוק עידוד התעשייה.
  1. במסגרת ההחלטה נקבע שתוקף האישור הינו בדבר היות תחנת הכח של החברה "מפעל תעשייתי " אך ורק לעניין חוק עידוד התעשייה.
  2. במסגרת החלטת מיסוי זו נקבעו מגבלות ותנאים נוספים.

מלא פרטיך וניצור עמך קשר בהקדם!

© כל הזכויות שמורות לישועה נחמני - ייעוץ מס והשקעות
אין לראות במפורט לעיל כהמלצה כלשהי ו/או כתחליף לייעוץ מקצועי.
Call Now Button
שינוי גודל גופנים
ניגודיות