Chat with us, powered by LiveChat
דף הבית
החלטות מיסוי
חוק עידוד השקעות הון
חוק עידוד – החלטת מיסוי בהסכם 4457/12

חוק עידוד – החלטת מיסוי בהסכם 4457/12

חלוקת רווחים כלואים ללא השקעה מיועדת

העובדות:

 

חברה תושבת ישראל (להלן: "החברה") שצברה רווחים פטורים מכח החוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט-1959 (להלן: "החוק") מבקשת להחיל על רווחיה את הוראות סימן ד' לפרק השביעי בחוק לעידוד השקעות הון (תיקון מספר 69 והוראת השעה), התשע"ב-2012 (להלן: "הוראת השעה").

 

פרטי הבקשה:

 

מאחר והחברה אינה עוסקת עוד בפעילות עסקית, היא מבקשת לאשר כי הטבת המס אותה תקבל החברה בגין תשלום מס החברות, בהתאם להוראת השעה, תופחת בגובה סכום ההשקעה המיועדת אותו לא תשקיע החברה וזאת בהתאם למנגנון הקבוע בסעיף 52ב(ד) לחוק.

 

החלטת המיסוי ותנאיה:

 

  1. החברה תוכל לשלם את מס החברות בגין "ההכנסה הצבורה הנבחרת"1בהתאם להוראת השעה וזאת ללא ביצוע השקעה מיועדת.

 

  1. "יחס ההטבה"2של החברה יעמוד על 0.3 ללא תוספת בשל "יחס ההפשרה"3, וזאת בהתאם למנגנון הקבוע בסעיף 52ב(ד) לחוק.

 

  1. במסגרת החלטת המיסוי נקבעו מגבלות ותנאים נוספים.

1.     כמשמעותה בסעיף 52א לחוק.

2.     כמשמעותה בסעיף 52א לחוק.

3.     כמשמעותה בסעיף 52א לחוק.

 

מלא פרטיך וניצור עמך קשר בהקדם!

© כל הזכויות שמורות לישועה נחמני - ייעוץ מס והשקעות
אין לראות במפורט לעיל כהמלצה כלשהי ו/או כתחליף לייעוץ מקצועי.
 
שינוי גודל גופנים
ניגודיות