Chat with us, powered by LiveChat
דף הבית
החלטות מיסוי
חוק עידוד השקעות הון
חוק עידוד – החלטת מיסוי שלא בהסכם 4415/11

חוק עידוד – החלטת מיסוי שלא בהסכם 4415/11

שותפות מוגבלת כמפעל מוטב

העובדות:

 

  1.   שותפות מוגבלת תושבת ישראל (להלן: "השותפות") מוחזקת בבעלותן של שתי חברות תושבות ישראל.
  2.   בבעלות השותפות מפעל העוסק בייצור של מוצרים בתחום התעופה. השותפות קיבלה בעבר אישור ממרכז השקעות על הרחבת מפעלה במסגרת המסלול החלופי (הישן).

 

פרטי הבקשה:

 

לאשר כי ההרחבה1 שבוצעה במפעל השותפות היא "מפעל מוטב" (שנת בחירה 2006)2, כמשמעותו בסעיף 51 לחוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט-1959 (להלן: "החוק").

 

החלטת המיסוי ותנאיה:

 

נקבע כי שותפות אינה עומדת בתנאי הגדרת "חברה מוטבת"3 שכן היא אינה חברה.

 

 

 

 

 

 

 

 

1.      "הרחבה" של מפעל – כמשמעותה בהגדרת "הרחבה" שבסעיף 51 לחוק כנוסחו לאחר תיקון מס' 60.

2.      השקעה מזערית מזכה על פני 3 שנים (2006-2004).

3.      כהגדרתה בסעיף 51 לחוק.

 

מלא פרטיך וניצור עמך קשר בהקדם!

© כל הזכויות שמורות לישועה נחמני - ייעוץ מס והשקעות
אין לראות במפורט לעיל כהמלצה כלשהי ו/או כתחליף לייעוץ מקצועי.
 
שינוי גודל גופנים
ניגודיות