דף הבית
החלטות מיסוי
חוק עידוד השקעות הון
חוק עידוד – החלטת מיסוי בהסכם 3975/14

חוק עידוד – החלטת מיסוי בהסכם 3975/14

הבהרה למועד ההשקעה המיועדת הנדרשת

העובדות:

  1. חברה תושבת ישראל (להלן:"החברה") צברה רווחים פטורים (להלן: "הרווחים הכלואים") מכוח החוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט-1959 (להלן: "החוק").
  2. החברה החילה על הרווחים הכלואים את הוראות סימן ד' לפרק השביעי בחוק לעידוד השקעות הון (תיקון מספר 69 והוראת השעה), התשע"ב-2012 (להלן: "הוראת השעה") בשתי הודעות שנמסרו לפקיד השומה כאשר ההודעה הראשונה על חלק מהרווחים הכלואים נמסרה לקראת תום שנת המס 2012 וההודעה השניה בגין יתרת הרווחים הכלואים נמסרה בשנת המס 2013.

פרטי הבקשה:

החברה ביקשה שיראו את מועד הבחירה לעניין ביצוע ההשקעה המיועדת הנדרשת בגין כלל הרווחים הכלואים של החברה, כמועד בו הוגשה הבקשה השנייה.

החלטת המיסוי ותנאיה:

  1.  נקבע שיראו את מועד הבחירה כמועד בו הוגשה ההודעה השניה וזאת בגין כלל הרווחים הכלואים של החברה לרבות אלו שהופשרו במסגרת ההודעה הראשונה שהוגשה בשנת המס 2012 כך שהתקופה בה החברה נדרשת לבצע את ההשקעה המיועדת תהא חמש שנים שתחילתן בשנת המס 2013.
  2.  למען הסר ספק, היה והחברה ביצעה השקעות במהלך שנת המס 2012 – השקעות אלו לא יובאו בחשבון לענין ביצוע ההשקעה המיועדת הנדרשת.
  3.  במסגרת החלטת המיסוי נקבעו מגבלות ותנאים נוספים.

 

מלא פרטיך וניצור עמך קשר בהקדם!

© כל הזכויות שמורות לישועה נחמני - ייעוץ מס והשקעות
אין לראות במפורט לעיל כהמלצה כלשהי ו/או כתחליף לייעוץ מקצועי.
Call Now Button
שינוי גודל גופנים
ניגודיות