דף הבית
החלטות מיסוי
חוק עידוד השקעות הון
חוק עידוד – החלטת מיסוי בהסכם 3961/12

חוק עידוד – החלטת מיסוי בהסכם 3961/12

הגשת טופס 908 לאחר המועד

העובדות:

 

  1. חברה תושבת ישראל (להלן: "החברה") הגישה טופס 908 (להלן: "הטופס") בדבר החלת הוראות "מפעל מועדף" לפי סימן ב1 לפרק השביעי בחוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט-1959(להלן:"החוק").

 

  1.   הטופס הוגש ביום 20.6.2012 לגבי שנת המס 2012, קרי לאחר המועד הקבוע בסעיף 39(ה)(2)(ב) לחוק המדיניות הכלכלית לשנים 2011 ו-2012, התשע"א-20101(להלן: "הוראות התחולה") שהוא 31.5.2012 וזאת עקב נסיבות מיוחדות.

 

פרטי הבקשה:

 

לאור הנסיבות המיוחדות, החברה ביקשה לאשר את תחולת הוראות "מפעל מועדף" על החברה לשנת המס 2012 למרות שהטופס הוגש לאחר המועד הקבוע בהוראות התחולה.

 

החלטת המיסוי ותנאיה:

 

  1. נקבע שעל אף הנסיבות המיוחדות המפורטות בבקשת החברה, לא ניתן לאשר את הארכת המועד להגשת הטופס, וזאת לאור הקבוע בהוראות התחולה.

 

  1. לאור האמור לעיל, לא ניתן להחיל את הוראות סימן ב1 לפרק השביעי בחוק לענין "מפעל מועדף"2על החברה לשנת המס 2012.

 

  1. על מנת שהוראות "מפעל מועדף" יחולו על החברה לשנת המס 2013, החברה תידרש להגיש טופס חדש בהתאם להוראות התחולה.

1.     הסעיף קובע שהטופס יוגש לא יאוחר מהמועד הקבוע להגשת הדוח השנתי לפי הוראות סעיפים 131 ו-132 לפקודת מס הכנסה והוא יחול לגבי שנת המס שלאחר שנת המס שלגביה הוגש הדוח ואילך.

2.     כמשמעות המונח בסעיף 51 לחוק כנוסחו לאחר תיקון מס' 68.

 

מלא פרטיך וניצור עמך קשר בהקדם!

© כל הזכויות שמורות לישועה נחמני - ייעוץ מס והשקעות
אין לראות במפורט לעיל כהמלצה כלשהי ו/או כתחליף לייעוץ מקצועי.
Call Now Button
שינוי גודל גופנים
ניגודיות