דף הבית
החלטות מיסוי
חוק עידוד השקעות הון
חוק עידוד – החלטת מיסוי בהסכם 26/08

חוק עידוד – החלטת מיסוי בהסכם 26/08

שחיקת מחזור בסיס

העובדות:

1.   חברה תושבת ישראל (להלן: "החברה") שהוקמה כתוצאה מפיצול חטיבה מחברה. החברה עוסקת בפיתוח, ייצור ושיווק מערכת להמרה וחיבור קווי תקשורת המבוססים על טכנולוגיה ישנה לרשתות בעלות טכנולוגיה מתקדמת.

2.  לשיטתה של החברה, במהלך השנה הקובעת היא העסיקה 169 עובדים ובמהלך השנה שלאחר השנה הקובעת היא העסיקה 173 כאשר מתוכם, 118 עובדים בשנה הקובעת ו-130 עובדים בשנה שלאחר השנה הקובעת בעלי תואר אקדמי בתחומי ההנדסה, המחשבים, מדעי המחשבים, מדעי הטבע או המדעים המדויקים ואותם עובדים מועסקים במפעל החברה בתחום השכלתם האקדמית.

3. לשיטתה של החברה, הוצאות מחקר ופיתוח של החברה (להלן: "הוצאות המו"פ"), כהגדרת המונח בתקנות לעידוד השקעות הון (הפחתת מחזור בסיס), התשס"ז-2007 (להלן: "התקנות"), בשנה הקובעת הינן סך של כ-14,600 אלפי ש"ח, סכום המהווה כ-22% מסך מחזור הכנסות החברה באותה השנה. בשנת המס שלאחר השנה הקובעת הוצאות המו"פ הינן סך של כ-15 מיליון ש"ח, סכום המהווה כ-12.2% מסך מחזור הכנסות החברה באותה השנה.

4. לחברה מחזור הכנסות מיום הקמתה ועד לשנה הקובעת כולל השנה הקובעת, כלומר, בכל אחת משלוש שנות המס המתחילות ביום הקמתה והמסתיימות בשנה הקובעת. כאמור בסעיף 1, החברה הוקמה כתוצאה מפיצול החטיבה מבעלת מניות מהותית. לחטיבה מחזור הכנסות ב-5 השנים שקדמו לפיצול.

5.  לשיטתה של החברה, המחיר המקורי המתואם של הנכסים המקוריים שהיו בחטיבה, כהגדרת המונח בתקנות, לסוף שנת המס להשוואה הינו כ-31 מיליון ש"ח. ב-5 שנות המס המסתיימות בשנה הקובעת החברה השקיעה בנכסים יצרניים (למעט השקעה בבניינים), שהם מכונות וציוד חדשים, למעלה מ-26 מיליון ש"ח.

פרטי הבקשה:

החברה ביקשה לקבוע כי למפעל היו הכנסות בכל אחת משמונה שנות המס המסתיימות בשנה הקובעת ולאשר כי החברה עומדת בתנאים שנקבעו בתקנה  2(3)(ב)(1) לתקנות.
החלטת המיסוי ותנאיה:

1. נקבע כי למפעל שפעילותו במסגרת החברה הינה המשך ישיר לפעילותו במסגרת החטיבה, היו הכנסות בכל אחת משמונה שנות המס המסתיימות בשנה הקובעת.

2. נקבע כי החברה עומדת בתנאים שנקבעו בתקנה 2(3)(ב)(1) לתקנות לעניין שנת ההפעלה 2005. פקיד השומה יבדוק ויבחן אם החברה מקיימת במפעל את יתר התנאים הקבועים בתקנות האמורות, לרבות: תקנה 2(1) – היקף הוצאות מו"פ ותקנה 2(2) – מספר עובדים אקדמאים.

3.  במסגרת החלטת המיסוי נקבעו מגבלות ותנאים נוספים.

מלא פרטיך וניצור עמך קשר בהקדם!

© כל הזכויות שמורות לישועה נחמני - ייעוץ מס והשקעות
אין לראות במפורט לעיל כהמלצה כלשהי ו/או כתחליף לייעוץ מקצועי.
Call Now Button
שינוי גודל גופנים
ניגודיות