דף הבית
החלטות מיסוי
חוק עידוד השקעות הון
חוק עידוד – החלטת מיסוי בהסכם 25/08

חוק עידוד – החלטת מיסוי בהסכם 25/08

השקעה מזערית מזכה ציוד שעלות רכישתו נרשמה כהוצאה בספרים החשבונאיים

העובדות:

1.   חברה בעלת מפעל ייחודי בארץ העוסק בפיתוח, ייצור ושיווק של תכשיטי יוקרה משובצים בפנינים, בחרה בשנת 2006 כשנת בחירה להרחבת המפעל, בהתאם להוראות סעיף  51ד לחוק.

2.   ההשקעה המזערית המזכה של החברה נפרסה על פני השנים 2004-2006.

3.   השקעות החברה בשנת 2004 לא נרשמו בספרי החברה ובטופס הפחת של החברה וזאת בהתאם להסכם שומות בין החברה לבין פקיד השומה, לפיו החברה תהא זכאית לתבוע בניכוי באופן שוטף את כל ההשקעות שביצעה באותה שנה.

4.   ההשקעות שנעשו בשנת 2004 משמשות את המפעל בפועל גם בשנים הבאות ותורמות להפקת ההכנסה.

פרטי הבקשה:

בין היתר ביקשה החברה לקבוע כי ההשקעות שביצעה בשנת 2004 יכללו במסגרת ההשקעה המזערית המזכה.

החלטת המיסוי ותנאיה:

1.   באישור זה נקבע כי מחזור הבסיס של ההרחבה יהיה ממוצע מחזורי החברה לשנים 2003-2005.

2.  באישור זה נקבע כי במסגרת ההשקעה המזערית המזכה, יכללו גם הנכסים שנרכשו בשנת 2004, ואשר נדרשו כהוצאה שוטפת בהתאם להסכם שומות שנחתם עם פקיד השומה, כמשמעות המונח בסעיף  51 לחוק.

3.  במסגרת החלטת המיסוי נקבעו מגבלות ותנאים נוספים.

מלא פרטיך וניצור עמך קשר בהקדם!

© כל הזכויות שמורות לישועה נחמני - ייעוץ מס והשקעות
אין לראות במפורט לעיל כהמלצה כלשהי ו/או כתחליף לייעוץ מקצועי.
Call Now Button
שינוי גודל גופנים
ניגודיות