דף הבית
החלטות מיסוי
חוק עידוד השקעות הון
חוק עידוד – החלטת מיסוי בהסכם 1918/09

חוק עידוד – החלטת מיסוי בהסכם 1918/09

מתן שירותי מחקר ופיתוח לתושב חוץ

העובדות:

1. חברה תושבת ישראל (להלן: "החברה") בבעלות מלאה (100%) של חברה זרה הרשומה בארה"ב (להלן: "חברת האם")

2. החברה פועלת כמרכז  פיתוח ועוסקת במתן שירותי מו"פ בתחום התוכנה לחברת האם. החברה קיבלה אישור מהמדען הראשי כי עיקרפעילותה הינה פעילות מו"פ תעשייתי עבור תושב חוץ.

3. בנוסף למתן שירותי המו"פ, מעניקה החברה לחברת האם שירותי שיווק וניהול שוטף של אתר אינטרט.

4. תמורת השירותים שנותנת החברה, כאמור לעיל, מקבלת החברה מחברת האם הכנסות לפי מנגנון העלות בתוספת מקדם רווח (Cost +).

5. החברה ובעלי מניותיה הצהירו כי חברת האם הינה חבר בני אדם תושב חוץ, המקיים את התנאים למתן הקלות לתושב חוץ לפי סעיף 68א לפקודת מס הכנסה.

פרטי הבקשה:

1. לאשר כי מפעל החברה הוא "מפעל מוטב" חדש, כמשמעות המונחים בסעיף 51 לחוק.

2. לאשר כי הכנסות החברה הן הכנסות מוטבות, כמשמעותן בסעיף 51 לחוק.

החלטת המיסוי ותנאיה:

1. יראו במפעל החברה "מפעל תעשייתי", כהגדרתו בסעיף 51 לחוק, בכפוף לאישור המדען הראשי, המאשר כי עיקר פעילות החברה הוא ביצוע מו"פ תעשייתי עבור תושב חוץ.

2. אין בהחלטת המיסוי משום אישור, כי חברת האם הינה חברה "תושבת חוץ", נושא אשר יבחן על ידי פקיד השומה.

3. במידה ויתברר כי במועד כלשהוא החל מתחילת  שנת הבחירה ועד למועד מתן החלטת המיסוי חברת האם איננה ו/או לא הייתה תושבת חוץ ו/או כי לא התקיימו לגביה התנאים למתן הקלות לתושב חוץ לפי הקבוע בסעיף 68א לפקודת מס הכנסה – החלטת המיסוי תבוטל למפרע. ככל שקיבלה החברה הטבות קודם לביטול החלטת המיסוי למפרע, תשיב החברה את ההטבות שקיבלה ללא טענת התיישנות. כמו כן, במידה וממועד הנפקת החלטת המיסוי ואילך (במהלך תקופת ההטבות) חברת האם לא תהא "תושבת חוץ" ו/או לא תעמוד בתנאים הקבועים בסעיף 68א לפקודה, החברה מתחייבת להודיע על כך לפקיד ההשומה והחלטת המיסוי תבוטל מאותה שנת מס ואילך.

4. הכנסות החברה ממתן שירותי שיווק וניהול שוטף של אתר האינטרנט לחברת האם יהיו "הכנסות לא מוטבות".

5. במסגרת החלטת המיסוי נקבעו מגבלות ותנאים נוספים.

מלא פרטיך וניצור עמך קשר בהקדם!

© כל הזכויות שמורות לישועה נחמני - ייעוץ מס והשקעות
אין לראות במפורט לעיל כהמלצה כלשהי ו/או כתחליף לייעוץ מקצועי.
Call Now Button
שינוי גודל גופנים
ניגודיות