דף הבית
החלטות מיסוי
חוק עידוד השקעות הון
חוק עידוד – החלטת מיסוי בהסכם 18/08

חוק עידוד – החלטת מיסוי בהסכם 18/08

מפעל מוטב + שירותי מו"פ + הכנסה מוטבת

העובדות:

1.  חברה פרטית תושבת ישראל (להלן: "החברה"),  בשליטה מלאה של חברה תושבת חוץ (להלן: "חברת האם"), העוסקת בפיתוח של מערכת ממוחשבת לניהול ובקרת תרופות (להלן: "המערכת").

2.  החברה פועלת במספר מישורים מניבי הכנסה כדלקמן:

2.1  פעילות פיתוח ובניית פיילוטים של המערכת עבור חברת האם (תחת הסכם +cost) (להלן: "שרותי מו"פ").

2.2  פעילות כקבלן משנה לייצור המערכת בישראל עבור חברת האם (תחת הסכם +cost).

2.3  ייצור ושיווק המערכת עבור עצמה (בשילוב קבלני משנה בישראל) תחת הסכם זכויות הפצה עם חברת האם.

3. החברה הצהירה כי תהליך פיתוח המערכת והתוכנה המשולבת בו מתבצע כולו בישראל ושלב הטמעת התוכנה במערכת ובדיקות האיכות מתבצע במפעל החברה (במרכז הארץ).

4.  ההכנסות ממכירת המערכות שיוצרו כקבלן משנה עבור חברת האם אינן מדווחות בישראל.

פרטי הבקשה:

החברה ביקשה, בין היתר, לקבוע כי פעילותה עונה להגדרת מפעל תעשייתי וכי כל הכנסותיה מוטבות.

החלטת המיסוי ותנאיה:

1.  נקבע כי הכנסות החברה מפעילות מו"פ יחשבו להכנסה מוטבת ובלבד שהחברה תקבל אישור מאת ראש המינהל למחקר ופיתוח תעשייתי, בדבר היותה חברה למחקר ופיתוח תעשייתי עבור תושב חוץ.

2.  נקבע כי הכנסות החברה מפעילות ייצור המערכת כקבלן משנה עבור חברת האם אינן הכנסות מוטבות ולפיכך החברה אינה זכאית לתבוע הטבות מס בגינן.

3.  נקבע מנגנון לייחוס הוצאות החברה בין ההכנסות המוטבות לבין ההכנסות שאינן מוטבות.

4.  נקבע כתנאי כי פעילות המו"פ, כתיבת התוכנה וייצור המערכת, יבוצעו כולם בישראל.

5.  במסגרת החלטת המיסוי נקבעו מגבלות ותנאים נוספים.

מלא פרטיך וניצור עמך קשר בהקדם!

© כל הזכויות שמורות לישועה נחמני - ייעוץ מס והשקעות
אין לראות במפורט לעיל כהמלצה כלשהי ו/או כתחליף לייעוץ מקצועי.
Call Now Button
שינוי גודל גופנים
ניגודיות