דף הבית
החלטות מיסוי
חוק עידוד השקעות הון
חוק עידוד – החלטת מיסוי בהסכם 1574/09

חוק עידוד – החלטת מיסוי בהסכם 1574/09

הכנסות ממחקר ופיתוח במפעל תעשייתי

העובדות:

1. חברה פרטית תושבת ישראל  (להלן: "החברה"), עוסקת במחקר, פיתוח וייצור של מכשירים רפואיים עדינים (להלן: "המוצרים") תהליך הייצור של המוצרים הינו ידני ומתבצע בחדרים נקיים.

2. לחברה הכנסות הנובעות ממספר מקורות:

·  הכנסות מייצור המוצרים ומכירתם.

· הכנסות מפיתוח משותף עם חברה זרה (הבעלות בקניין הרוחני הינה בחלקים שווים). החברה מקבלת הכנסות (לפי מנגנון עלות בתוספת מקדם רווח (+ cost)) על החלק שהינו בבעלות החברה הזרה.

·  הכנסות משירותי פיתוח עבור חברות בנות בישראל, לפי מנגנון עלות בתוספת מקדם רווח (+cost).

3. החברה הצהירה כי תהליך הייצור מתבצע כולו בישראל.

פרטי הבקשה:

1.לאשר כי מפעל החברה הינו "מפעל תעשייתי", כמשמעות המונח בסעיף 51 לחוק.

2. לאשר כי ההרחבה במפעל החברה היא "מפעל מוטב" (שנת בחירה 2007), כמשמעותו בסעיף 51 לחוק.

3. לקבוע את אופן חישוב ההכנסה החייבת המיוחסת ל"מפעל המוטב".

החלטת המיסוי ותנאיה:

1. יראו במפעל החברה כ"מפעל תעשייתי", כהגדרתו בסעיף 51 לחוק, בהתקיים תנאים מצטברים, ביניהם: העסקת מספר מינימאלי של עובדי פיתוח וייצור, התחייבות החברה כי תהליך הייצור יתבצע כולו בישראל וכדומה.

2. הכנסות ממכירת מוצרים שיוצרו במפעל החברה בישראל הינן הכנסות מוטבות ולפיכך החברה תהא זכאית בגינן להטבות המס הקבועות בחוק.

3. הכנסות הנובעות מפיתוח עבור חברות בנות בישראל והכנסות הנובעות מפיתוח משותף עם חברה זרה אינן עומדות בהגדרת מו"פ תעשייתי עבור תושב חוץ ולפיכך לא תחשבנה כהכנסות מוטבות והחברה לא תהא זכאית להטבות מס בגינן.

4. במסגרת החלטת המיסוי נקבעו מגבלות ותנאים נוספים

מלא פרטיך וניצור עמך קשר בהקדם!

© כל הזכויות שמורות לישועה נחמני - ייעוץ מס והשקעות
אין לראות במפורט לעיל כהמלצה כלשהי ו/או כתחליף לייעוץ מקצועי.
Call Now Button
שינוי גודל גופנים
ניגודיות