דף הבית
החלטות מיסוי
חוק עידוד השקעות הון
חוק עידוד – החלטת מיסוי בהסכם 12/08

חוק עידוד – החלטת מיסוי בהסכם 12/08

מפעלים של חברות אם ובת לא יחשבו כמפעלים קשורים

העובדות:

1.  חברה פרטית תושבת ישראל (להלן: "החברה"), בשליטה מלאה של חברה תושבת חוץ (להלן: "חברת האם"), העוסקת בפיתוח וייצור של רכיבים אלקטרוניים לתעשיית התקשורת האלחוטית (להלן: "מוצרי החברה").

2.   מוצרי החברה מיוצרים במפעלה בישראל וכן במפעלה של חברה בבעלות מלאה של חברת האם (להלן: "חברה אחות").

3.   בהסכם בין החברה לחברה האחות נקבע, כי החברה האחות זכאית לתמורה (תחת הסכם +cost) בגין המוצרים המיוצרים במפעלה בחו"ל.

4.   מלוא ההכנסות ממכירת מוצרי החברה נרשמות בישראל (לרבות בגין המוצרים המיוצרים בחו"ל) ומנגד החברה כוללת בסעיף "עלות המכר" את עלויות הייצור העצמיות בישראל ואת עלויות הייצור במפעל החברה האחות בחו"ל (לפי עלות בתוספת מקדם רווח +cost).

פרטי הבקשה:

החברה ביקשה אישור כי מפעלה הנו מפעל תעשייתי וכי כלל הכנסותיה הינן הכנסות מוטבות לצרכי החוק.

החלטת המיסוי ותנאיה:

1.   נקבע מנגנון ייחוס לחלוקת ההכנסה בין הייצור בישראל לבין הייצור בחו"ל על פי מבחני הביזור (מבחן הנכסים היצרניים + מבחן עלות השכר + מבחן היקף המועסקים).

2.   נקבע כי חלק מהכנסות החברה הנובע מייצור מוצריה בחו"ל לא יובא בחשבון כהכנסה מוטבת ולפיכך אינו זכאי להטבות מס.

3.   נקבע כתנאי כי במידה ושיעור גורמי הייצור בישראל (מכלל גורמי הייצור בישראל ובחו"ל) יהא 50% ומטה, החברה לא תהא זכאית להטבות מס בגין ההרחבה הנוכחית.

4.   נקבע מנגנון לייחוס הוצאות החברה בין ההכנסות המוטבות לבין הכנסות שאינן מוטבות.

5.   במסגרת החלטת המיסוי נקבעו מגבלות ותנאים נוספים.

מלא פרטיך וניצור עמך קשר בהקדם!

© כל הזכויות שמורות לישועה נחמני - ייעוץ מס והשקעות
אין לראות במפורט לעיל כהמלצה כלשהי ו/או כתחליף לייעוץ מקצועי.
Call Now Button
שינוי גודל גופנים
ניגודיות