דף הבית
החלטות מיסוי
חוק עידוד השקעות הון
חוק עידוד – החלטת מיסוי בהסכם 12/06

חוק עידוד – החלטת מיסוי בהסכם 12/06

הפרדת פעילות יצורית וקביעת מחזור בסיס לכל פעילות

העובדות:

1.  חברה תושבת ישראל ביקשה אישור מקדמי בדבר היות "הרחבה" של מפעלה "מפעל תעשייתי", כהגדרתו בסעיף  51 לחוק לעידוד השקעות הון (להלן: "החוק").

2.    בביקורת שנערכה בחברה נתגלה כי החברה מנהלת שני סוגים של פעילויות ייצוריות, בשני תחומים נפרדים ושונים לחלוטין (פעילות דפוס ופעילות של ייצור כרטיסים מגנטיים). יצויין כי לגבי תחום פעילות אחד מבין השניים החברה מתקשה לקיים את תנאי פיזור השווקים, הקבוע בסעיף  18א לחוק.

פרטי הבקשה:

החברה ביקשה כי יאושר לה שמפעלה עומד בקריטריונים שנקבעו בחוק לעניין "מפעל תעשייתי" ולעניין "מפעל מוטב", כהגדרתם בסעיף  51 לחוק. החברה ציינה את שתי הפעילויות המבוצעות על ידה כפעילויות משולבות של המפעל.

החלטת המיסוי ותנאיה:

1.      הוחלט להפריד בין שני תחומי הפעילויות של החברה ונקבע כי כל אחת מן הפעילויות תהווה מפעל העומד בפני עצמו לצורכי יישום הוראות החוק. כמו כן, נקבע כי, כל מפעל בפני עצמו, יידרש לעמוד בתנאי החוק השונים:תנאי פיזור השווקים (סעיף  18א לחוק), ביצוע: "השקעה מזערית מזכה" וכו'.

2.      לחברה ניתן אישור בדבר היות כל אחד ממפעליה "מפעל תעשייתי". נקבע כי מפעליה של החברה הם "מפעלים מוטבים", ואולם, ניתן יהיה לתבוע הטבות מס, בשנת המס, רק במידה שיתקיים לגבי כל מפעל בנפרד, באותה שנת מס, תנאי פיזור השווקים.

3.      למפעל שביצע את ה"השקעה המזערית המזכה" במשך 3 שנים, נקבע מחזור בסיס לפי חלופה (1) להגדרת "מחזור בסיס" בסעיף  74(א) לחוק, ואילו למפעל שביצע את ה"השקעה המזערית המזכה" במשך שנה אחת בלבד, נקבע מחזור בסיס לפי חלופה (2) להגדרת "מחזור בסיס" שבסעיף  74(א) לחוק.

4.      הסדר זה בא למנוע מצב בו החברה תדרוש הטבות על הגידול במחזור הכולל של שתי הפעילויות.

5.      נקבע כי כל מפעל חייב לנהל מערכת הנהלת חשבונות נפרדת.

6.      במסגרת החלטת המיסוי נקבעו מגבלות ותנאים נוספים.

מלא פרטיך וניצור עמך קשר בהקדם!

© כל הזכויות שמורות לישועה נחמני - ייעוץ מס והשקעות
אין לראות במפורט לעיל כהמלצה כלשהי ו/או כתחליף לייעוץ מקצועי.
Call Now Button
שינוי גודל גופנים
ניגודיות