דף הבית
החלטות מיסוי
חוק עידוד השקעות הון
חוק עידוד – החלטת מיסוי בהסכם 10/07

חוק עידוד – החלטת מיסוי בהסכם 10/07

קביעת הכנסות החברה כ"הכנסות מוטבות" ובקשה לכלול השקעות בגין תוכנית שבוטלה כ"השקעה מזערית מזכה"

העובדות:

1.      החברה הינה חברה פרטית העוסקת בפיתוח ייצור ושיווק של ציוד רפואי אלקטרוני לבדיקת פוריות זכרים בתחום ההומאני והוטרינרי.

2.      בנוסף, מייצרת החברה מוצרים נלווים מתכלים לשימוש במוצרים המפותחים ומיוצרים על ידה. המוצרים המתכלים הינם:

א.      מזרק לדגימת הזרע – מיוצר ע"י קבלני משנה עפ"י תבניות שבבעלותה, ומורכב לאחר מכן בחברה.
ב.       גרגרי סליקה – משמשים לכיול המכשיר. החברה רוכשת תרחיף ורוקחת אותו במפעלה.
ג.       אנזימים – הופכים את הדגימה לנוזלית. החברה רוכשת אבקה ומחלקת אותה למבחנות.
ד.       רצועות בדיקה – לבדיקת רמת התאים הלבנים בבדיקה. מיוצרות ע"י חברה זרה כאשר הזכויות על הקניין הרוחני בבעלות החברה.
ה.      חלבונים – מגדילים את נפח הבדיקה. החברה רוכשת את הנוזל וממלאה אותו לבקבוקונים.
3.      לחברה כתב אישור לתוכנית במסלול החלופי מלפני תיקון 60 (להלן: "התכנית האחרונה"), אשר טרם הופעלה, וטרם בוצעו כל ההשקעות הנדרשות לפי כתב האישור, וכן החברה לא תבעה כל הטבת מס על פי כתב האישור.

פרטי הבקשה:

החברה ביקשה, בין היתר, לאשר את הכנסות החברה כ"הכנסות מוטבות". כמו כן, ביקשה החברה לכלול במסגרת ה"השקעה המזערית המזכה" גם השקעות שביצעה במסגרת התוכנית האחרונה.

החלטת המיסוי ותנאיה:

1.      נקבע, כי הכנסותיה של החברה ממכירת מערכת הבדיקה ייחשבו כהכנסות מוטבות.

2.      לעניין ההכנסות מהמוצרים המתכלים נקבע כדלקמן:

א.      מזרק לדגימת הזרע – ההכנסות ייחשבו כהכנסות מוטבות, וזאת בתנאי שתהליך ההרכבה יתבצע על ידי עובדי החברה.
ב.      גרגרי סליקה – ההכנסות ייחשבו כהכנסות מוטבות, וזאת בתנאי שתהליך רקיחת התרחיף יתבצע על ידי עובדי החברה, ולאחר שיימצא כי תהליך הרקיחה הינו בעל ערך מוסף מהותי למוצר.
ג.       אנזימים – ההכנסות לא ייחשבו כהכנסות מוטבות.
ד.      רצועות בדיקה – ההכנסות לא ייחשבו כהכנסות מוטבות.
ה.      חלבונים – ההכנסות לא ייחשבו כהכנסות מוטבות.
3.      החברה תוכל לכלול במסגרת ההשקעה המזערית המזכה גם את הנכסים היצרניים הכלולים בתוכנית האחרונה, וזאת בכפוף לביטולה של התכנית האחרונה במרכז ההשקעות.

מלא פרטיך וניצור עמך קשר בהקדם!

© כל הזכויות שמורות לישועה נחמני - ייעוץ מס והשקעות
אין לראות במפורט לעיל כהמלצה כלשהי ו/או כתחליף לייעוץ מקצועי.
Call Now Button
שינוי גודל גופנים
ניגודיות