דף הבית
החלטות מיסוי
חוק עידוד השקעות הון
חוק עידוד – החלטת מיסוי 6003/19

חוק עידוד – החלטת מיסוי 6003/19

מפעל תעשייתי הפועל בתחום התוכנה - פחות מ- 10 עובדים

העובדות כפי שהוצגו על ידי החברה:
1. החברה הינה חברה פרטית תושבת ישראל (להלן: "החברה"), אשר מפתחת תוכנה, המאפשרת ללקוחות החברה בכל העולם לבצע בדיקות לקמפיינים של פרסום (להלן: "התוכנה").
2. הכנסות החברה נובעות מדמי שימוש בתוכנה, הנגזרים מהיקף שאילתות המידע אותו הלקוח מעוניין לקבל מהתוכנה.
3. החברה הצהירה כלהלן:
3.1 החברה מעסיקה 6 עובדים, מתוכם 3 עובדי פיתוח במשרה מלאה, וכן 3 עובדים נוספים העוסקים בשיווק ותפעול.
3.2 החל ממועד תחילת פעילותה הייצורית של החברה, כל עובדי הפיתוח מועסקים כשכירים בחברה, והוצאות השכר בגינם נרשמים כהוצאות מו"פ של החברה בדוחותיה הכספיים.
3.3 העובדים פועלים במשרדים ייעודיים של החברה הממוקמים בתל אביב.
3.4 כל הציוד שמשמש את הפעילות הייצורית של החברה (מחשבים, תוכנות וכיוצ"ב) נמצא בבעלותה ורשום בספריה החל ממועד תחילת פעילותה.
3.5 החל ממועד תחילת פעילותה הייצורית של החברה, כל הסכמי ההתקשרות עם הלקוחות והספקים נחתמים במישרין מול החברה.
3.6 הקניין הרוחני (IP) הנובע מפיתוח התוכנה, לרבות מלוא הסיכונים והסיכויים הנובעים ממנו, נרשם במלואו בבעלותה של החברה בישראל.

פרטי הבקשה:
לאשר כי המפעל של החברה הנו "מפעל תעשייתי", וכי הכנסותיה ממתן זכות שימוש בתוכנה מהוות "הכנסה מועדפת", בהתאם לסעיף 31 לחוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט- 1939 (להלן: "החוק").

החלטת המיסוי ותנאיה:
1. נקבע, כי מפעלה של החברה הינו "מפעל תעשייתי" וזאת בהתבסס על פעילותה של החברה שהינה פעילות ייצורית של פיתוח תוכנה ובהתבסס על מלוא הצהרותיה, המפורטות בסעיף 3 לעובדות.
2. נקבע שהכנסותיה של החברה הינן "הכנסה מועדפת" מאחר והן נובעות ממתן זכות שימוש בתוכנה.
3. במסגרת החלטת המיסוי נקבעו תנאים ומגבלות נוספים.

מלא פרטיך וניצור עמך קשר בהקדם!

© כל הזכויות שמורות לישועה נחמני - ייעוץ מס והשקעות
אין לראות במפורט לעיל כהמלצה כלשהי ו/או כתחליף לייעוץ מקצועי.
Call Now Button
שינוי גודל גופנים
ניגודיות