דף הבית
החלטות מיסוי
חוק עידוד השקעות הון
חוק עידוד – החלטת מיסוי 3569/20

חוק עידוד – החלטת מיסוי 3569/20

הוצאות מו"פ שמסווגות בעלות המכר בדוח הכספי- החלטת מיסוי בהסכם

העובדות:

  1. חברה תושבת ישראל (להלן: "החברה") עוסקת בפיתוח תוכנה המהווה פלטפורמה טכנולוגית בתחום הביטוח הכללי (מכלול ענפי הביטוח המבטחים מפני סיכון לרכוש, לדוגמה: ביטוח רכב, ביטוח דירה, ביטוח ימי ואווירי, ביטוח נסיעות לחו"ל, ביטוח נסיעות וכו')(להלן: "פלטפורמה טכנולוגית").

 

  1. הפלטפורמה הטכנולוגית מהווה תוכנת בסיס לכלל הלקוחות (Core technology ), ועל בסיס אותה פלטפורמה טכנולוגית מפתחת החברה מודולים נוספים בהתאם לדרישות וצרכי הלקוח. ההתאמות הייחודיות לכל לקוח ולקוח כוללות כתיבת קודים ואלגוריתמים המבוצעים על- ידי צוותי הפיתוח של החברה. דוגמה להתאמות הייחודיות שמפתחת החברה הינה התאמת הפלטפורמה הטכנולוגית לרגולציה הנדרשת במדינת הלקוח. הידע והקניין הרוחני שנוצר כתוצאה מעבודות הפיתוח לצורך התאמת הפלטפורמה הטכנולוגית לצרכי הלקוח הינו בבעלות החברה בלבד והיא רשאית לתת בו זכות שימוש ללקוחות נוספים (לדוגמה הסכם לפיו מודול שפותח להתאמץ הפלטפורמה הטכנולוגית לרגולציה במדינה מסוימת כאשר לחברה אין מגבלה על מכירת המודול ללקוחות נוספים באותה מדינה).

 

  1. בהתאם לתקן חשבונאי IFRS 15 / ASC 606 – הכנסות מחוזים עם לקוחות, החברה רושמת בדוחותיה הכספיים את הוצאות הפיתוח בגין התאמת הפלטפורמה בסעיף עלות המכר וזאת מאחר והפיתוח מבוצע לפי דרישת הלקוח ועל אף העובדה שהבעלות על התוצרים נותרים בבעלות החברה ולא ניתנים ללקוח. כפועל יוצא מכך, חלק משכרם של עובדי המו"פ העוסקים בפיתוח המודולים וההתאמות כאמור (שבמהות מבצעים עבודות פיתוח וכתיבת קוד תוכנה) נרשם כחלק מעלות המכר ולא כחלק מהוצאות המו"פ של החברה.

 

  1. בהתאם לאמור, החברה הצהירה כלהלן:
  • הקניין הרוחני (ה-IP) נשוא פעילות הפיתוח נמצא בבעלותה ואין לה מניעה לתת זכות שימוש ללקוחות נוספים בגין אותו IP;
  • פעילותם של העובדים ששכרם סווג בעלות המכר היא פעילות העונה להגדרת מחקר ופיתוח בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים;
  • הרישום של ההוצאה בסעיף עלות המכר בוצע מכיוון שהפיתוח בוצע בעקבות הזמנה פרטנית של לקוח ולא ביוזמת החברה.

 

פרטי הבקשה:

 

לאשר כי ההוצאות בגן פיתוח המודולים וההתאמות כמתואר לעיל, אשר נרשמו בדוחות הכספיים של החברה בעלות המכר, אך בפועל מהוות הוצאות פיתוח, ייחשבו הוצאות מחקר ופיתוח לצורך עמידה בהגדרת "מפעל טכנולוגי מועדף" שבסעיף 51כד לחוק עידוד השקעות הון, התשי"ט- 1959 (להלן: "החוק").

 

החלטת המיסוי ותנאיה:

  1. נקבע כי לצורך בדיקת עמידתה של החברה בהגדרת "מפעל טכנולוגי מועדף" שבסעיף 51כד לחוק ובהתאם לאמור בפיסקה (1) לסעיף 4.1.2 לחוזר מס הכנסה 09/2017 שעניינו "תיקון 73 לחוק עידוד" (להלן: "החזר") לעניין הוצאות מו"פ שסווגו בעלות המכר בדוח הכספי יש לבחון בכל שנת מס את מהות הפעילות נשואת הוצאות אלו ובדגש על היותה פעילות מו"פ והכל בהתאם לכללי החשבונאות המקובלים בנושא.
  2. בהתאם לאמור בסעיפי העובדות שלעיל, נקבע שהוצאות החברה שסווגו בעלות המכר מהוות הוצאות מו"פ והכל בכפוף להתקיימות מלוא ההצהרות שבסעיף 4 לעובדות.
  3. במסגרת החלטת המיסוי נקבעו מגבלות ותנאים נוספים.

 

מלא פרטיך וניצור עמך קשר בהקדם!

© כל הזכויות שמורות לישועה נחמני - ייעוץ מס והשקעות
אין לראות במפורט לעיל כהמלצה כלשהי ו/או כתחליף לייעוץ מקצועי.
Call Now Button
שינוי גודל גופנים
ניגודיות