דף הבית
החלטות מיסוי
חוק עידוד השקעות הון
חוק עידוד – החלטת מיסוי בהסכם 08/06

חוק עידוד – החלטת מיסוי בהסכם 08/06

מפעלים של חברות אחיות אשר לא ייחשבו ''מפעלים קשורים'' זה לזה

העובדות:

1. חברה א' הוקמה בדרך של פיצול אופקי של חברה ב'. עקב הפיצול, רוכזה בכל חברה, פעילות ייצור נפרדת. הפעילות בחברה ב' הינה פעילות של ייצור מוצרים בתהליכים אורגניים (להלן: "המוצרים האורגניים"), ואילו הפעילות בחברה א' הינה פעילות של ייצור מוצרים דומים בדרך של הנדסה גנטית (הכלאת זנים אורגניים) (להלן: "המוצרים הגנטיים").

2. פעילות ייצור המוצרים האורגניים כרוכה בגידול הצמח תוך השבחה של המוצרים האורגניים שבצמח. לעומת זאת, פעילות ייצור המוצרים הגנטיים כרוכה בביצוע פעילות מחקרית ענפה בתחום ההנדסה הגנטית, תוך ייצור אבי טיפוס למוצרים הגנטיים החדשים שיוצרו. מאבי טיפוס אלה מייצרת החברה, בדרך של הכלאה ובטכניקה הדומה לזו האמורה מעלה, מוצרים גנטיים. מכיוון שייצור המוצרים הגנטיים כרוך בביצוע פעילות מחקרית, מחירי המוצרים הגנטיים גבוהים במאות אחוזים, ובמקרים רבים אפילו באלפי אחוזים, ביחס למחירי המוצרים האורגניים.

3. קיימת הפרדה מוחלטת בין החברות וזאת, בין השאר, משום שלחברות פעילות עסקית שונה, מוצרים שונים וטכנולוגיה שונה. החברות מנהלות מערכות הנהלת חשבונות נפרדות ואף מנהלות מערכי כוח אדם נפרדים. כמו כן קיימת הפרדה מוחלטת בין המשרדים, ההנהלות והמפעלים של שתי החברות.

4. כמו כן, חברה א' מספקת לחברה ב' שירותים שונים, כגון: גידול וטפוח של צמחים, שירותי שיווק ומכירה ושירותי ניהול מסויימים. התעריפים, שנקבעו בין הצדדים בגין השירותים האמורים, משקפים את מחיר השוק.

פרטי הבקשה:

1. חברה א' וחברה ב' ביקשו כי יאושר להן כי מפעליהן אינם בגדר "מפעל קשור", כמשמעות מונח זה בסעיף  51 לחוק לעידוד השקעות הון (להלן: "החוק").

2.  חברה א' ביקשה כי יאושר לה שהכנסותיה ממתן שירותים לחברה ב' הן בגדר "הכנסה מוטבת", כמשמעות מונח זה בסעיף  51 לחוק.

החלטת המיסוי ותנאיה:

1. באישור נקבע כי מתקיימים התנאים, הקבועים בפסקה (א) להגדרת "מפעל קשור" שבסעיף  51 לחוק, לגבי כל אחד ממפעלי החברות. כלומר, נקבע כי מפעלה של חברה ב' אינו בגדר "מפעל קשור" של מפעלה של חברה א', ולהיפך. האישור יהא תקף כל עוד תישמר ההפרדה בין הפעילויות השונות של המפעלים (מיקום, עובדים וכו').

2. האישור הוגבל ל"הרחבה" נשוא האישור, כך שלגבי הרחבות חדשות יהא על החברה, אם וככל שתחפוץ בכך, לפנות מחדש למוסד להחלטות מיסוי על מנת להחיל האישור גם לגבי הרחבות אלה.

3. כמו כן, ובניגוד לבקשת החברה, נקבע כי הכנסות משירותים, שנותנת חברה א' לחברה ב', לא תהוונה "הכנסות מוטבות" לצורכי החוק, ומשכך, לא ניתן יהיה לתבוע הטבות מס בשל רווחים שייצמחו מאותן ההכנסות.

4. במסגרת החלטת המיסוי נקבעו מגבלות ותנאים נוספים.

מלא פרטיך וניצור עמך קשר בהקדם!

© כל הזכויות שמורות לישועה נחמני - ייעוץ מס והשקעות
אין לראות במפורט לעיל כהמלצה כלשהי ו/או כתחליף לייעוץ מקצועי.
Call Now Button
שינוי גודל גופנים
ניגודיות