דף הבית
החלטות מיסוי
החלטות מיסוי אופציות
אופציות – החלטת מיסוי בהסכם 32/06

אופציות – החלטת מיסוי בהסכם 32/06

הקצאת אופציות לפי סעיף 102 לפקודה בטרם חלוף 30 ימים ממועד הגשת התכנית

העובדות:

1. חברה תושבת ישראל (להלן: "החברה") החליטה על הקצאת אופציות לעובדים ביום מסוים כאשר ההקצאה בוצעה בפועל בטרם חלפו 30 ימים ממועד הגשת תוכנית ההקצאה לאישור פקיד השומה לפי סעיף 102 לפקודה.

2. פקיד השומה אישר את הנאמן לתוכנית ההקצאה.

3. הבקשה הוגשה למוסד להחלטות מיסוי בטרם חלפו 30 ימים ממועד הגשת התוכנית לפקיד השומה.

פרטי הבקשה:

היות והקצאת האופציות בוצעה בפועל בטרם חלפו 30 ימים ממועד הגשת התוכנית לפקיד השומה, החברה פנתה בבקשה לאשר כי אין באמור לעיל, כדי לשלול את מעמד ההקצאה כ"הקצאת מניות באמצעות נאמן", כמשמעות המונח בסעיף 102 לפקודה.

החלטת המיסוי ותנאיה:

1. אושר כי הקצאת האופציות על ידי החברה בתקופת 30 הימים שלאחר הגשת התוכנית לפקיד השומה לא תשלול את מעמד ההקצאה וזו תוסיף להיחשב כ"הקצאת מניות באמצעות נאמן", כהגדרת המונח בסעיף 102(א) לפקודה.

2. יחיד עם זאת, נקבע כי אין באישור זה כדי להחליף את אישורו של פקיד השומה בקשר עם תוכנית ההקצאה ו/או הנאמן, בהתאם לסעיף קטן (3) להגדרת "הקצאת מניות באמצעות נאמן" בסעיף 102(א) לפקודה.

3. במסגרת החלטת המיסוי נקבעו מגבלות ותנאים נוספים.

מלא פרטיך וניצור עמך קשר בהקדם!

© כל הזכויות שמורות לישועה נחמני - ייעוץ מס והשקעות
אין לראות במפורט לעיל כהמלצה כלשהי ו/או כתחליף לייעוץ מקצועי.
Call Now Button
שינוי גודל גופנים
ניגודיות